2011. május

1. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
2. hétfő: SZENT ATANÁZ
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
3. kedd: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. szerda
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az errôl az életrôl szóló tanítást!
5. csütörtök
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
6. péntek
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
7. szombat
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
8. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
Jézust feltámasztotta Isten, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa ôt
9. hétfő
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
10. kedd
(Szent Jób)
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
11. szerda
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok)
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
12. csütörtök
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedbôl hiszel, megkeresztelkedhetsz
13. péntek
(Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ô, hogy nevemet a népek elé vigye
14. szombat
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
15. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
16. hétfő
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,11-18
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
17. kedd
(Baylon Szent Paszkál)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
18. szerda
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
19. csütörtök
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítônket, Jézust
20. péntek
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
21. szombat
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
22. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Rita)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
23. hétfő
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezsô)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élô Istenhez!
24. kedd: SZÛZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
25. szerda
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Pazzi Szent Mária Magdolna)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
26. csütörtök: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
27. péntek
(Canterbury-i Szent Ágoston)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
28. szombat
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
29. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában
30. hétfő
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
31. kedd
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!