2010. október

1. péntek: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
2. szombat: SZENT ÖRZŐ ANGYALOK
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
3. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Boldog Columba Marmion)
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Az igaz ember a hite által él
          SZENT FERENC TRANZITUSA
4. hétfő: ASSISI SZENT FERENC
Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
5. kedd

(Szent Attilánusz)

Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42

        Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak

6. szerda
(Szent Brúnó)
Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
7. csütörtökk: Rózsafűzér Királynője
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
8. péntek: SZÜZMÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok szép szeretetnek
9. szombat
(Szent Dénes, Szent Günter, Leonardi Szent János, Szent Ábrahám és Sára)
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
10. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Borgia Szent Ferenc )
2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön
 
11. hétfő
(Boldog XXIII.János pápa)
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
12. kedd
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
13. szerda
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
 
14. csütörtök
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
 
15. péntek: AVILAI SZENT TERÉZ
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
 
16. szombat
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
 
17. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC)
Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb
 
18. hétfő: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. kedd
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
 
20. szerda
(Szent Vendel)
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
 
21. csütörtök
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog Károly király, Berecz Skolasztika)
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
 
22. péntek
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
 
23. szombat: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
 
24. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Aki szívből szolgál, annak imádsága a felhőkig hatol fel
25. hétfő: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
26. kedd
Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
27. szerda
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
28. csütörtök: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
 
29. péntek
Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára
 
30. szombat
Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség
 
31. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Szent Wolfgang)
Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
Te mindenkin megkönyörülsz, mert szeretsz mindent