2010. szeptember

1. szerda
(Szent Egyed)
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai
2. csütörtök
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
3. péntek: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
4. szombat
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
5. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Kalkuttai Boldog Teréz)
Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
6. hétfő
(Szent Zakariás)
1Kor 5,1-8; Zs 5; Lk 6,6-11
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott
7. kedd: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19
Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. csütörtök
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
10. péntek
1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
11. szombat
1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk
12. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE)
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Az Úr szánalomra indult, és nem büntette népét, amint mondta
13. hétfő: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Kor 11,17-26.33; Zs 39; Lk 7,1-10
Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
14. kedd: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. szerda: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. csütörtök: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
17. péntek: Szent Ferenc Stigmatizációja
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
18. szombat
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
19. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Januáriusz)
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Megesküdött az Úr: sohasem felejtem el tetteiket
20. hétfő: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
Péld 3,27-34; Zs 14; Lk 8,16-18
Ne késs jót tenni a rászorulóval!
21. kedd: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. szerda
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Péld 30,5-9; Zs 118,29-104.163; Lk 9,1-6
Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
23. csütörtök: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Linusz, Szent Thekla)
Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt
24. péntek: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. szombat
Préd 11,9 - 12,8; Zs 89; Lk 9,43b-45
A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez
26. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
27. hétfő: PÁLI SZENT VINCE
Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
28. kedd
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc, Szent Lióba)
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?
29. szerda: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. csütörtök: SZENT JEROMOS
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent