2010. február

1. hétfő
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
2. kedd: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szerda
(Szent Balázs, Szent Anszgár-Oszkár)
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
4. csütörtök
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
5. péntek: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
6. szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
7. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Itt vagyok, engem küldj!
8. hétfő
(Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
9. kedd
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
10. szerda: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
11. csütörtök
(A lourdes-i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
12. péntek
1Kir 11,29-32; 12,19; Zs 80; Mk 7,31-37
Jeruzsálem városát kiválasztottam
13. szombat
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
14. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(SZENT CIRILL ÉS METÓD, Szent Bálint)
Jer 17,5-8; Zs 1; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
15. hétfő
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
16. kedd
(Szent Julianna)
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
17. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(A szervita rend hét szent alapítója)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
18. csütörtök
(Boldog Fra Angelico)
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
19. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
20. szombat
(Boldog Marto Ferenc és Jácinta)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
21. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Damiáni Szent Péter)
MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13
Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat
22. hétfő: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. kedd
(Szent Polikárp)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
24. szerda: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. csütörtök
Eszt 4,17n.p.raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
26. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
27. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
28. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt