2010. január

1. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)

Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. szombat: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. vasárnap: 
Karácsony utáni második vasárnap
Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6. 5-18; Jn 1,1-18
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
4. hétfő
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
5. kedd
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
6. szerda: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. csütörtök
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
8. péntek
(Szent Szeverin)
1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
Akiben a Fiú van, abban van az élet
9. szombat
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
Aki Istentől született, nem vétkezik
10. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Nysszai Szent Gergely)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 103,1-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22
Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel, kiálts, ne félj: itt van Istenetek
11. hétfő
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
12. kedd
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
13. szerda
(Szent Hiláriusz)
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
14. csütörtök
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
15. péntek
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
16. szombat
(Szent Marcellusz)
1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
17. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(SZENT ANTAL APÁT)
Iz 62,1-5; Zs 95; 1Kor 12,4-11; Jn 2,1-12
Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül neked Istened
18. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. kedd
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
20. szerda
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
21. csütörtök: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
22. péntek
(Szent Vince, Batthyány Strattmann László)
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
23. szombat
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
24. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(SZALÉZI SZENT FERENC)
Neh 8,1-6.8-10; Zs 18B; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21
Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet
25. hétfő: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. kedd: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. szerdaBOLDOG PAUL JOSEPH NARDINI  (rendalapitó)
(Merici Szent Angéla)
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
28. csütörtök: AQUINÓI SZENT TAMÁS
2Sám 7,18-19.24-29; Zs 131; Mk 4,21-25
Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig?
29. péntek
(Szent Valériusz)
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
30. szombat
(Ward Mária)
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
31. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(BOSCO SZENT JÁNOS)
Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor 12,31 - 13,13; Lk 4,21-30
Mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak