A HONLAPRÓL

    1. Honnan jött a honlap megvalósításának az ötlete?

    1991-2000 között a dévai szent Antal plébánián dolgoztam lelkipásztorként. Egy ismerősöm munkahelyén ragadta meg a figyelmemet az internet nyújtotta lehetőség. Ő segített, hogy internet kapcsolathoz jussak, és el kezdtem a barangolni, ismerkedni a világ-hálóval. Feltűnt, hogy ingyenes helyek is találhatók, ahová honlapok tölthetők fel. Kezdetben csak szórakozásból kísérleteztem, hogy ez miként is működik, mára gondviselésszerűnek tartom az egészet. Lelkipásztorként fontosnak tartottam a hívekkel való kommunikációt, az informálást. 1999 áprilisában villant fel a gondolat, hogy készítek egy összefoglalót a plébánia életéről, és tevékenységéről ahová az elérhetőségeimet is felteszem. Így kezdett épülni fokozatosan a lap.

    2. Milyen vezérelv irányítja, mi a célja a honlappal?

    Az emberekkel való kapcsolattartás, informálás a fő indítékom. Ugyanakkor olyan anyagok is találhatók, amelyek hivatásom miatt, szakmai szempontból fontosak számomra és így bárhol vagyok, elérhetem azokat. Egyben hasonló érdeklődésűekkel, pl. rendtársaimmal, papokkal, ismerősökkel is megoszthatom mindezt.

    3. Mi a tartalma a honlapnak?

    A kezdő lapon egy rövid bemutatkozás található, hogy személyesebb legyen a kapcsolatfelvétel azzal, aki megkeresi a lapot, vagy véletlenül bele botlik. Néhány oldalon a kolozsvári ferences templomról, kolostorról, itteni tevékenységünkről olvashatunk. Ferencesként jelenleg itt élek, és dolgozom. A dévai szent Antal plébánia életéről és különféle tevékenységeiről is kibővítve, aktualizálva ott található az összefoglaló. Található anyag a szerzetesi életről, töltöttem fel egyházi dokumentumokat, amelyek máshol nem találhatók meg, lelkiségi írások, pl. elmélkedések, vendégkönyv és fórum azzal a kérdéssel, hogy milyen Egyházat szeretnél. Valamint néhány élő kapocs (link).

    4. Kezdeményezése egyéni (önálló és független) elhatározás, vagy az egyház intézményének részeként cselekedett?

    A kezdeményezésem önálló és személyes elhatározás, senki erre nem biztatott. Természetesen mivel feren-ces szerzetes, pap vagyok, a személyes életem szorosan összefonódik a rendemmel, az Egyház közösségével - intézményével, így azt is mondhatom, hogy ennek részeként is cselekedtem.

    5. Kezdeményezését akként értékeljük, hogy Ön igyekszik megfelelni a jelenkor kihívásainak azért, hogy Istent újból emberközelbe (vagy embert Istenközelbe) vigye. Mennyire jellemző ez a viszonyulás az egyházban?

    Örvendek, hogy a szándékom ennyire nyilvánvaló. Ezt az irányultságot, hivatást és feladatot én az Egyház-ban kaptam, fedeztem fel és itt tanultam. Hogyha csak az internet oldaláról nézném, akkor is jellemzőnek mondhatom, az Egyházam ilyen viszonyulását hisz nagyon sok hivatalos egyházi honlapot látogattam meg, vagy több vallásos témájú levelező listát ismerek és magam is jelen vagyok.

    6. Mik a tapasztalatai a honlap működtetése során? Mekkora a látogatottsága? Vannak-e visszajelzések? Van-e valamilyen eredménye?

    Pozitív tapasztalataim vannak. Az eredeti ötlet mára kibővült, és szélesebb kört ölel fel. Az elindulás óta fokozatosan nőtt a látogatók száma. Többen is írtak levelet, és egy olyan ismeretségi köröm is szüle-tett, akikkel csak virtuális közösségben vagyok, mert még sose találkoztunk. Írtak már Amerikából, Kana-dából, Európa különféle országaiból, Magyarországról és természetesen itthoniak is jelentkeztek. Volt, aki a fórumon feltett kérdésre válaszolt, vagy lelki dolgokban kért tanácsot, vagy csak egy mosoly erejéig irt, hogy tetszik a honlap. Habár szórakozásból indult a kezdeményezésem, és mai napig is jó adag hobby az egész, mindenképp hálás vagyok Istennek, hogy ennek kapcsán is sok tapasztalattal gazdagodtam, ugyan-akkor másokon is segíthettem.

                                        Kérdezett: Egri István
                         Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
                                         ermacisza@cluj.astral.ro