A Világi Rend

Mark Galli, Assisi Szent Ferenc és kora, 103 oldal

    A Ferenc bűvkörébe került személyek közül nem mindeniki hagyhatta ott családját és munkáját, hogy csatlakozzon a rendhez. Ferenc tehát, felismerve a helyzetűk adta lehetőségeket körvonalazta a számukra követendő életmódot a Lével a hívekhez című dokumentumban. Ez szolgálta aztán a harmadrend alapjául, amelyet Ugolino bíboros hagyott jóvá 1221-ben.
               A terciáriusok szerény öltözeteket viseltek. és kerülniük kellett a lakomákat és a táncmulatságokat. Kétszer étkezhettek  naponta. és minden pénteken (néha szerdán is) böjtöltek. Jövedelmük tíz százalékát elajándékozták, kiegyenlítették tartozásukat és kárpótlást adtak minden jogtalanul szerzett vagyontárgy után. Betartottak az imaórákra kiszabott zsolozsmát, vagy ha ez nem állt módjukban, helyette elmondtak 54 Miatyánkot és Dicsőséget. Minden este lelkiismeretvizsgálatot tartottak, megvallották bűneiket, és évente három alkalommal áldoztak. Havonta egyszer a többi terciárrussal egyűt imádkoztak.
            A harmadrend három jellemzője réven, a társadalmi változás potenciális erejévé vált. Először is, a terciáriusok birtokukat a szegényekre vagy az egyházra hagyták, jelentős szociális juttatási alapot hozva létre ezzel. Másodszor nem foghattak fegyvert, csökkentve ezzel a korszakban eluralkodó erőszak mérteket. Harmadszor, csakis Istennek vagy a pápának tehettek fogadalmat, ezáltal pedig megszabadultak számos feudális kötelezettségtől, mivel a pápának tett hűségesküjűk réven csakis az egyházi bíróság hatásköre alá tartoztak. A pápák ezzel a német római császár erőszakos fellepését kívántak ellensúlyozni: a terciáriusok nem a császárnak háborúztak, hanem az egyházat szolgáltak. Mindent egybevéve tehát, a harmadrend tagjainak fogadalma egy picivel több békét eredményezett egy folytonos háborúskodással terhelt korszakban.
        Pontos számadatok nincsenek a harmadrendbe felvett férfiak és nők szamaró1, a rend azonban sorai között tudhatta a történelem néhány legjelentősebb alakját, közöttük sok pápát, IX. (Szent) Lajost, Michelangelót és Kolumbusz Kristófot is.

                                                          FVR Thaddée Matura OFM