SZENT FERENC ÉS MAI ÖRÖKSÉGE
Thaddée Matura OFM

189. A ferences világi rend

    1. Körülbelül egymillió ember kötődik a harmadrendhez, illetve a ferences világi rendhez. Ezt a számot bizonyára semmilyen egyházi csoportosulásé nem haladja meg.
    Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, akkor a helyzet nem ilyen nagyszerû. Egyrészt a becsléseken alapuló statisztikák szerint a tagok létszáma negyven év alatt négymillióról egyre zuhant. Ez igen nyugtalanító! Másrészt azelőtt minden életkorhoz tartozó emberek tagjai voltak a harmadrendnek. Ma viszont a legnagyobb részük igen idős. Nyilván nem hiányzanak ma sem az eleven és dinamikus személyiségek és -- itt-ott -- az ifjúsági csoportok. De a tagok többségéhez képest elenyészően kevesen vannak.

2. Ehhez a tényhez aligha kell bármit is hozzáfûzni. Az időseknek éppen úgy joguk van a ferences lelkiség szerint élni, mint a fiataloknak. Mégis elgondolkodtató, hogy az az életforma, amelyet harmadrendnek vagy ferences világi rendnek nevezünk, nem vonzó többé a fiataloknak.
    Mi az oka ennek? Nem kétséges, hogy a harmadrendiek nagy kiterjedésük idején nemigen voltak többek, mint jámbor társulat vagy bizonyos ájtatossági formák követői. Elôírt imádságokat kellett elvégezniük, búcsúkat nyerhettek, saját ünnepeik voltak, skapulárét hordtak. Ez lényegesen fontosabb volt, mint az elszánt törekvés és erőfeszítés arra, hogy lehatoljanak az Evangélium gyökeréig, és fölfedezzenek egy sajátos életformát a világ számára. Saját lelki üdvösségük biztosítása és a kiüresedő jámborkodás megbénították az Evangélium erejét, megakadályozták annak a lelki fiatalságnak kialakulását, amely minden életkorban lehetséges. Nem folytatom ezt a leírást, mert könnyen karikatúrává torzulhat. A tény azonban fennáll, hogy a régi stílus elavult, és új formákat kell találni. Stíluson itt nemcsak bizonyos magatartásformákat értek, hanem azt a bensô dinamikát, amely a lelki gyökerekbôl származik, amint ezt könyvünk elsô része leírta. Akkor ez az ,,áttekinthetetlen sokaság'', ha jóval kisebbé válik is, fontos, bár csöndes szerepet fog játszani az egyházban és a társadalomban. Kovásszá lesz, amely mozgásba hozhatja és átalakíthatja a világot Szent Ferenc szellemében.