Az új év első keddje


Az új év kezdetén új tervek születnek, újabb lehetőségeket keresünk, újabb lehetőségek kínálkoznak. Ezek leginkább a fizikai életünkre vonatkoznak.
Vallásos életünk szemszögéből nézve Szent János a szeretett tanítvány tanácsa az új év elején: Maradjatok meg Jézus Krisztusban, „maradjatok őbenne” Aggódó szeretettel figyelmeztet: „Amit kezdettől fogva hallottatok, maradjon meg bennetek. …. Mindezt azokkal kapcsolatban írtam nektek, akik félrevezetnek titeket.”
Ó-szövetségi papok, leviták keresték fel Jánost, hogy megkérdezzék ki ő valójában. Ő Jézusra mutat, mert ő ad értelmet az életének, hivatásának.
Keresztelő szent János tanácsa az evangéliumban: ,, Tegyétek egyenessé az Úr útját'' Ez a hívő lelkületet kellene, hogy jellemezze a családot, közösségeinket. 
Legyen családunk az újesztendőben a vallásos életnek, e szeretet gyakorlásának, kiáradásának kiemelt helye.
A vallásos magatartás fontos kellene, hogy legyen a társadalomban, a munkahelyen, mindennapjainkban. A jövő építésében lényeges, hogy az erkölcsi, vallási értékek szerepet kapjanak. Mára még fontosabbá lett a tanúságtevő keresztény élet. Mert ma sem a vallási értékek irányítják a munkaadókat, a munkásokat, a társadalom életét. Lépten nyomon kizárólag csak piacgazdaságról beszélnek mindenhól, úgy hogy maga az ember, az emberi értékek háttérbe szorulnak és mindenek felett egyedül a nyereség érvényesül. Talán leegyszerűsítve így hangzik a mai pragmatista álláspont, akkor vagy jó, ha hasznos vagy, ami nagyon eltorzult, és távolról sem keresztény elv.
Milyen jó lenne, ha az új év, új lelkületet, új hozzáállást hozna ezen a területen is - hogy ne csak a gazdasági értékek érvényesüljenek, hanem a vallásos élet civilizációját építsűk közös erővel és összefogással - mert mindannyian Isten országának munkatársai vagyunk -  így kötelességünk a világ szellemét száműzni magunkból és körünkből. Úgy, hogy  legfőbb törekvésünk legyen  maradéktalanul megfelelni ennek az Istentől kapott hivatásnak.