„A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal,”

Jézus neve, azaz Jézus személye vonatkozási pont.

Szűz Mária Isten anyaságának az ünnepe az első ünnep a polgári év kezdetén.

Jézus személye határozza meg Mária hivatását, az ő személyiségét, azt a tényt, hogy Isten anyjának nevezzük őt.

Az angyalok útmutatása alapján a  pásztorok Jézus keresték, és miközben a jászolban fekvő Kisedhez értek ott látták Máriát, Józsefet. Ennyire elválaszthatatlan lett Mária és szent József az Úr Jézustól. Azóta is aki Jézust keresi ott látja Máriát is és megtanulhatja, hogyan kell szolgálni az Urat.

Azt olvastuk az evangéliumban, hogy Mária a szívébe véste a pásztorok szavait és gyakran elgondolkodott rajtuk. A Szűzanya tudta, hogy a csendben érlelődik tetté a szó, és csak Istennel együtt működve lesz nyilvánvalóvá a tőle kapott kegyelem.

Ez számunkra is figyelmeztető.              

Az új év kezdetén új tervek születnek, újabb lehetőségeket keresünk, újabb lehetőségek kínálkoznak. Ezek leginkább a fizikai életünkre vonatkoznak. Ugyanakkor vallási életünk szemszögéből is fontos az újra kezdés.

Jézus nevében fejeztük be az elmúlt évet és Jézus nevében kezdjük el a újat. Fontos, hogy elsősorban Isten oltalma alá helyezzük magunkat, hozzátartozóinkat, azokat, akiket ránk bízott a gondviselés.

Ahogyan Mária számára meghatározó volt, úgy számunkra is meghatározó Jézus személye. Ő fogja keretbe a mi élettörténetünket is.

Mária segítségünkre van Jézus keresésében és az ő szolgálatában.

A mai nap, ez a mostani szentmise jó alkalom arra, hogy az első olvasmány szavaival élve „lehívjuk magunkra Isten nevét, és Ő megáld bennünket.”

Az év minden napja legyen Jézusnak szentelt nap. A Szűzanya közbenjáró segítségével vegyük fontolóra Isten ígéreteit-, szavait, és a tőle kapott áldás erejével, ebben az új esztendőben is Isten nevében, induljunk el küldetésünk-, keresztény feladatunk teljesítésére.