Székelyudvarhelyi Házunk 2008-ban

 

 

Ferences közösségüknek tagjai: fr. Papp Leonárd templomigazgató, fr. Bõjte Mihály házfõnök, fr. Kádár Kristóf házfőnök helyettes, fr. Srádi Benjamin kollégiumvezető. Örvendünk, hogy Leonárd atya jó egészségnek örvend és a hívek szolgálatára lehet. Ugyanakkor a két laikus testvér munkája a templomban és kolostorban nélkülözhetetlen. A közösségünk minden tagjáért Istennek adunk hálát és kérjük, a kedves hívek imáját.

A ferences templomunk lelki programja, tevékenységeink:

Annak ellenére, hogy ebben az évben nagyarányú restaurálás volt, a templomunk lelki programja hála Istennek minden tekintetben zavartalan volt. Örvendünk, hogy rendszeres szentmisével, gyóntatással a hívek rendelkezésére állhatunk. Öröm számunkra a hívek buzgósága, amellyel a szentmiséken, rózsafüzéren, és más szertartásokon részt vesznek. Összeszámoltuk és ebben az évben, templomunkban 35 000 áldozás volt, 3 000-el több mint a tavalyi évben.

A szentmisék, szertartások végzésénél számunkra fontos a ferences életformánk, ugyanakkor igyekszünk úgy alkalmazkodni a plébániák programjához, hogy ezzel segítsünk a paptestvéreknek a plébániai közösség építésében. Szentmisék előtt rendszeres gyóntatást biztosítunk. Néha a környékbeli paptestvéreknek is segítünk, helyettesítünk, búcsúk alkalmával gyóntattunk. Mivel nagyon fontos a betegek ellátása, hívásra néhány beteget elláttuk. Mégis rendes esetben a kedves híveknek a plébániájukhoz kell fordulniuk.

Más tevékenységeink:

Szentmisék után a sekrestyében, vagy a kolostorban sokan felkeresnek, imát, szentmisét kérnek. A templom előterében könyveket, kegytárgyat, vallásos folyóiratokat kínálunk a kedves híveknek.

           Búcsúk - Keddek

Az idén is a templomunk búcsú ünnepét, Szent Antalt és szent Ferencet kiemelten megültük. Részt vettek a szomszéd lelkipásztorok, ünnepi szónok beszélt. Szent Ferenc ünnepére a kollégistáink előadással készültek Minden kedden prédikációs szentmisét végzünk, szent Antal tiszteletére.  

Örvendünk az itt müködő Ferences Világi Rendnek, és a Biblia csoportnak.

Az általunk működtetett kollégiumban 19 középiskolás fiúval foglalkozunk, akiket a kedves hívek a szerda esti miséken, és vasárnapokon láthatnak itt a templomban. Fő célunk a vallásos nevelés biztosítása, hivatások ápolása, és azok megsegítése, akik másként anyagi szempontból nehezebben boldogulnának. Köszönjük a segítő személyzet munkáját, akik önzetlen szeretettel munkálkodnak a kolostor és a kollégium működtetésén.

Anyagi vonatkozású dolgok, szegények megsegítése, gyűjtések:

A szegények nevében köszönjük jótevõinknek, hogy a kedves hívek adományából, különösen a szent Antal perselybõl, szép összeget osztottunk ki segélyként az év folyamán. Örvendünk, hogy amikor gyûjtést rendeztünk valamilyen egyházmegyei célra, a hívek bõségesen adakoztak, pl. a Szent Erzsébet gyûjtés alkalmával.

Köszönjük azokat az adományokat, amelybõl a templomunkat javíthattuk, fenntarthattuk, és a közösségünk élhetett, tevékenykedhetett a hívek javára, valamint a ferences rendtartomány hasznára is. Istennek adunk hálát, hogy sikerült felújítanunk a templomi ablakokat, restaurálnunk a festést, és a keresztúti képeket. Most már az oltárokon a sor, kezdve a főoltárral. Ezért van felállványozva. Ugyanakkor az orgonát is helyre kellene állítanunk, amihez elsősorban egy fujtató motort kellene vásárolnunk.

Köszönet azoknak, akik a templom környezetében dolgoznak, vigyáznak rá, takarítják, díszítik. Örvendünk, és hálásak vagyunk a virágokért, amellyel a templomunkat díszíthetjük.

Köszönjük a kántorunk énekekét. Az ő buzgólkodásának köszönhető, hogy színvonalasan vetíthetjük az énekek szövegét. Újabban pedig, hogy segítsük a szentmisére való ráhangolódást, a vasárnapi misék előtt az evangéliumról képes elmélkedést vetítünk.

Összefoglalva Istennek adunk hálát az év folyamán kapott kegyelmekért. Külön köszönet mindenki jóságáért, áldozatkészségéért. Isten áldását kérjük mindenkire, és Boldog Új Esztendőt!