Sarlós Boldogasszony

 

A mai ünnep a kegyelmi találkozás és a megérintettség ünnepe. A találkozásban mindig valami titok tárul fel, és újabb lehetőségeket hordoz. Ez leginkább az Istennel való találkozásra érvényes. Ma azt ünnepeljük, hogy a Szűzanya meglátogatta rokonát, Erzsébetet.  Amikor megtudta, hogy Erzsébet szintén gyermeket vár, fáradságot nem kímélve útra kelt, hogy megossza az ajándékba kapott hivatás örömét, és idős rokonának segítségére legyen. A találkozás örömében fakadt fel a Szűzanya ajkán a hálaadó ének: „magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben” Isten jelenlétében örvendezett Mária és Erzsébet.  A tiszta-, Isten akaratát kereső és teljesítő lélek öröme ez.

A Szűzanya azért ad hálát „mert nagy dolgot cselekedett …… a Hatalmas”

Mária semmit nem tulajdonított a saját érdemeinek, hanem mindent kizárólag Isten ajándékának tart, aki megerősíti a gyengéket és felemeli magához. Szép és tartalmas, ünnepi találkozás volt ez a Szűzanya és Erzsébet között, amely Isten jelenlétében történt.

A kegytemplom búcsú napján mi is eljöttünk, hogy meglátogassuk a Szűzanyát. Nekünk is magasztalnunk kell az Úr Jézust. Hálát adunk, hogy a Szűzanyában égi közbenjárót adott nekünk. Elhoztuk a magunk kérését és azokat az imaszándékokat is, amelyeket mások bíztak ránk. Első és legfontosabb kérésünk a Szűzanyához, hogy vezessen Jézushoz bennünket, hogy tartson meg az Ő kegyelmében.

Egyben elhoztuk ügyes bajos dolgainkat, amelyre áldást kérünk.

Mindezek között legyen helye a hálaadásnak is.

A mai ünnep ösztönzését így foglalhatjuk össze: Legyünk nyitottak a találkozás-, a találkozások kegyelmeire. Örvendjünk azoknak a felkínálkozó lehetőségeknek, amelyek közelebb visznek az Úrhoz, mint amilyen a mai búcsús alkalom is. Vigyük magunkkal a megtapasztalt kegyelem izét és ennek örömét osszuk meg másokkal is.
Az Istennel való találkozás embertársaink felé kell, hogy fordítson bennünket. Nem tarthatjuk meg kizárólag magunknak azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyben részünk van. Nem csak nekünk, hanem, mindenkinek akarja rajtunk keresztül adni Isten azt, amit tőle kaptunk. Mária példája erősítsen meg bennünket az Istenhez és a másik emberhez való fordulásunkban, példaadó keresztény életünkben.