Advent I vasárnapja C-év

 

 Az advent eljövetelt jelent, az emlékezés és a felkészülés ideje.

 Emlékezünk arra a több évszázados várakozásra, amellyel a választott nép a Messiást várta. Ezt az ígéretet eleveníti fel a Jeremiás prófétától olvasott Ó-szövetségi olvasmány: „Íme, jönnek napok, -- mondja az Úr, -- amikor valóra váltom azt a jó igét, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam.” Isten valóban valóra váltotta ígéretét, a Megváltó Júda házából származik.

 Felkészülés: - Jézus második eljövetelére. '' Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.'' Jézus újra eljön, azonban a világban tapasztalható jelek, természeti katasztrófák, a bűn nem rettenthetnek meg, hanem tevékeny várakozásra kell, hogy ösztönözzenek. Vagyis arra kell, hogy ösztönözzenek, hogy a jó, a szeretet győzzön bennünk és közöttünk.

A második olvasmány segítségével ebben fogalmazhatjuk meg az adventi jó feltételünket.  Még egész fiatal volt a Tesszaloniki egyházközség amelynek szent Pál ezt a levelet írta. Félő volt, hogy a megpróbáltatások, az üldözés vihara kioltja a kezdeti lelkesedést. Ezért imádkozik így szent Pál: „gyarapítson, és gazdagítson szeretetben egymás és mindenki iránt” Szent Ferenc is így imádkozott: „adj igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet.” Ez a lelkület kell, hogy jellemezze a Karácsonyra való közvetlenebb előkészületünket.

Az adventi koszorún fellobbanó első gyertya ezt a tökéletes szeretet juttatja eszünkbe.

Éberségre, odaadásra, önfeláldozó szeretetre emlékeztet. Miközben önmagát emészti fényt, és meleget áraszt a környezetének. Ez a keresztény ember feladata is, ez a mi hivatásunk. Legyen a most kezdődő adventi idő újabb lehetőség arra, hogy gyarapodjunk szeretetben egymás és mindenki iránt.