Nagycsütörtök

 

A délelőtt folyamán a püspöki székesegyházakban a főpásztor az összegyűlt papokkal együtt krizma szentelő szentmisét mutat be. Az esti szentmisén az utolsó vacsora emlékére gyűlünk össze, amikor megemlékezünk az Oltáriszentség és az Az Utolsó Vacsoraegyházi rend alapításáról. Ezen a napon a templomaink különösképpen is az utolsó vacsora termét idézik. Az Úr Jézus tanítványaiként összegyűlünk, hogy részt vegyünk azon a szentmisén szentmisén, amely az év legbensőségesebb szentmiséje.

Az első olvasmány az Ó-szövetségi húsvétot idézi. A pászka-ünnep ősrégi pásztorünnep volt. Izrael a kovásztalan kenyér ünnepével ekkor ünnepelte az Egyiptomból való kivonulás emlékét. Apáról fiúra át kellet adni ezt az ünnepet. Minden nemzedék újra átélte a szolgaságból való szabadulás élményét, mikor a föláldozott bárányt fogyasztották. Megemlékeztek Isten szabadító tettéről, és új meg új erőre kapott a remény egy még nagyobb, végleges üdvözülés felé.

Az Újszövetség négy helye tudósít Jézus utolsó vacsorájáról.

Szent Pál apostol a Korintusiakhoz irt levelében büszkén vallja: „Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek.” E vacsorával Jézus betöltötte és teljesítette az Ószövetség nagy előképeit és ígéreteit. A húsvéti lakomának új, végleges értelmet és tartalmat adott. Maga Isten szolgája, aki életét adja sokak bűnéért Ő a föláldozott Bárány, vérével új szövetséget alapít. E lakomában való részesülés: egység Krisztussal az Ő halálában és megdicsőülésében; egység mindazokkal, kik egyazon kenyeret eszik és kikért Krisztus meghalt. A mai szentmisén  az utolsó vacsora örömének hangulatát idézzük fel. Ezért van fehérben a szentmise, ezért szól az orgona, ezért éneklünk Dicsőséget és szólalnak meg a csengők, a harangok. Azonban megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jeleit adja. Viszont az evangélium megjegyzi: „Mindvégig szerette őket.” Jézus mindvégig szeret minket.

Vajon számunkra milyen üzenetet hordoz a ma esti szentmise? Megérezzük-e valamennyire az Úr Jézus szeretetének nagyságát? A mai szentáldozásunk legyen szeretetünk és ragaszkodásunk kifejezője. Újítsuk meg az Úr Jézushoz való ragaszkodásunkat és legyen elhatározásunk, hogy az egység munkatársaivá leszünk, hogy továbbvigyük azt a lelkületet és magatartást, amelyet az Úr Jézus tanúsított irántunk.