Szent Máté apostol

 

 Szent Pálnak az Efezusiakhoz irt levelében ezt olvastuk: „Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává ismét másokat evangélistákká tett…” Mennyire találó és igaz szavak a mai ünnepen, hisz ma szent Mátéban ezt a meghívást és a beteljesített apostoli küldetést ünnepeljük. Mennyire csodálatos Jézus pedagógiája, abban az élethelyzetben szólította meg Mátét, amelyben épp akkor volt: „…látott egy Máté nevű embert, aki a vámasztalnál ült. Így szólt hozzá: Kövess engem” Jézus látta Mátét, nagyon mélyre ható nézés lehetett ez, hogy ilyen hatással volt a vámosra. Biztosan nagyon meglepődött, egy nem várt találkozás volt ez. Azonban a meghívó nézés hatása alatt, „felállt és követte Jézust” Sőt ünnepet rendezett és meghívta Jézust az asztalához. Máté Isten kegyelmi érintésére teljesen megváltozott, ott hagyta addigi bűnös életét, és Krisztus követésében újra kezdett. A farizeusok ezt nem tudták megtenni, megcsontosodtak abban a gőgös beképzeltségben, hogy nekik nincs szűkségük változásra. Meg is dorgálta őket Jézus: „nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek….. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” Amikor meghívásra gondolunk, mi valami rendkívülit várunk valamit, ami teljesen egyértelmű és világos. Pedig íme szent Máté meghívása szokásos életkörülményeiben történt. Így szólít meg bennünket is az Úr, talán nagyon váratlanul, vagy épp készületlenül a legszokásosabb élethelyzeteinkben.

Lehet, hogy a lelkiismeretűnk szava által egy elhanyagolt jó megtételére ösztönöz. Talán arra, hogy legyünk figyelmesebbek az élet kis, rejtett jelei iránt. Biztathat arra, hogy rendszeresítsük és mélyítsük el az ima életünket, úgy hogy a magunk és mások lelki javát tartjuk szemünk előtt.

Esetleg nagyon egyszerű és mégis nyilvánvaló módon kegyelmet kínálhat arra, hogy elhagyhassuk valamilyen rossz szokásunkat, amely nehezíti a magunk és mások életét, vagy arra biztat, hogy béküljünk ki azzal, aki megbántott bennünket. Természetesen lehet valami olyan jelentős dolog, amiben döntést kell hoznunk, és ami az életünk teljes megváltozásához vezethet. A lényeg az, hogy Jézus gyakran megáll mellettünk is, ránk néz és azt mondja: „jöjj kövess engem..” Azonban a  hívás meghallásának és elfogadásának legfontosabb feltétele annak a ténynek az őszinte belátása és megvallása, hogy nagyon rászorulunk Isten ingyenes kegyelmére, az Ő irgalmára. Nem átalkodhatunk meg farizeus módra, hisz nincs minden rendben, az életünkben, akad még bőven javítani való. A mai napon legyen ösztönző számunkra szent Máté apostol példája és azok a szavak, amelyeket a szent leckében hallunk: „Testvéreim!…Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben.”