Kisboldogasszony

 

 

A születésnap mindig a hála és a köszönet ünnepe. Az ünneplő hozzátartozók hálát adnak az ünnepeltért. Az ünnepelt hálát ad élete kegyelmi ajándékaiért. A keresztény család ma a Szűzanya születésnapját üli.  Hálát adunk Istennek azért, hogy Máriában ilyen nagy ajándékot kapott az emberiség. Az introitusban (kezdőének) így éneklünk: „Ujjongva ünnepeljük a boldogságos Szűzanya születését, őtőle született az igazságosság Napja, Krisztus a mi Istenünk.”A Szűzanya földi életének legnagyobb ajándéka, hogy Isten Fiának anyjává lett. Ezért a szentmise Ó-szövetségi olvasmányában a Messiásról szóló prófétai jövendölést olvastuk. „Te, efratai Betlehem… belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett.”

KisboldogasszonyEzért hangzott el az evangéliumban az Úr Jézus születésének hírül adása.

„Íme a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”

Az angyal híradásában nyilvánvalóvá lett, hogy az Úr Jézusban velünk az Isten. Azonban már ezt megelőzően a Szűzanya születése is előre jelezte Isten elsőbbségét és az ő kezdeményezését. Egy nagyon szép költői képpel azt szoktuk mondani, hogy Mária születése az üdvösség hajnala.

Az általa kimondott igennel, azzal hogy közreműködött Isten akaratával, mások számára is nyilvánvalóvá tette Isten közelségét. Az ő alázatos élete, minden helyzetben Isten nagyságát és elsőbbségét emelte ki. Ő a hivatástudattal megélt élet legnagyobb példája.

Ugyanakkor égi anyánkként, Mária közbenjáró tevékenysége annak a jele, hogy Isten ma is törődik övéivel.  

Keresztény élethivatásunkban, a Szűzanyához hasonlóan, nekünk is ezt az üzenetet kell közvetítenünk környezetünk fele, hogy velünk az Isten. Természetesen ez először mindannyiunk személyes tapasztalata kell, hogy legyen. Ezt a kegyelmi ajándékot kínálja fel Isten számunkra az imádságban, az elmélkedésben, a szentmisében, a szentírás olvasásában és sok más kegyelmi lehetőségben és eszközben. Így valamelyes tapasztalatot szerezhetünk arról, hogy Isten velünk van. Mindezekben kegyelmi erőt nyerve a tetteink, életvitelünk élő üzenetté válhat mások számára is. Ahogyan szent Pál apostol írja a mai szentleckében: „az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.”

Ma a Szűzanyát ünnepelve, az ő születése napján kérjük anyai közbenjáró segítségét, hogy élni tudjunk az Isten által felkínált kegyelmi lehetőségekkel és megerősödve az iránta való szeretetben, keresztény életünk tanúságtévő legyen környezetünk számára.