Kedd, nagyböjt 4. hete

 

bénaA mai evangéliumi szakaszban egy 38 éve ágyhoz kötött betegről olvasunk. Jézus. „Látta, hogy ott feküdt, és  megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: ,,Akarsz-e meggyógyulni?''   Azt nem tudjuk, hogy miért éppen ehhez a bénához lépett oda Jézus. A fürdőnek öt oszlop csarnoka volt. Az evangélista beszámolója alapján sok beteg: vak, sánta és béna feküdt ott. Jézus mégis ehhez az egyetlen, kiváltságoshoz szólt. Talán a beteg válasza nyújthat indítékot a megfejtéshez, mert azt mondta Jézusnak: „nincs emberem.” Nem volt, aki segíthetett volna neki abban, hogy a gyógyító forráshoz jusson. Így reménytelenül magára maradt a betegsége terhével. Jézus ezért kezdeményezhetett, ezért ajánlotta fel a segítségét, hogy ennek a magányos, elhagyott betegnek legyen valakije, aki a bajában segítségére van. Most már nem volt szükség arra, hogy megmerítkezzen a vízben, elégséges volt Jézus, gyógyító szava. „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj! Az ember azonnal meggyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett.”

Hogyha a gyógyító forrásba lépett volna be, csak fizikailag gyógyult volna meg. Jézus azonban a lelkét is meggyógyította. Erre utalnak Jézus szavai, amit akkor mond, amikor a templomban találkozott a gyógyult emberrel: ,,Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.''  Jézus tehát sokkal többet tett, mind egy emberbaráti gesztus, amely segít a bajban lévőn. Gyökerében orvosolta a bajt, és olyan tanácsot adott, amely hosszabb távra is segítségére volt. És felkínálta, az örök boldogság lehetőségét.

          Számunka ez utalás a keresztség vizére, amelyben mindannyian lelki gyógyulásban részesültünk. Ugyanakkor a keresztségben kapott kegyelem egész életünkben elkísér. Amikor a farizeusok látták, hogy gyógyultan jár a beteg, megütköztek és így szóltak hozzá: „Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned.'' Milyen furcsa ellentétben áll a farizeusok kicsinyes megnyilvánulása és Jézus nagylelkű segítsége. Őket nem lelkesítette Jézus csodája, segítő szeretete. Segíteni nem tudtak a betegen, most pedig fölösleges lelki terhet akarnak a nyakába akasztani. A gyógyult ember azonban kitartott Jézus mellett, és azt tette, amire parancsot kapott: vette az ágyát és járni kezdett. A nagyböjt ideje számunkra Istentől felkínált lehetőség arra, hogy felszítsuk a keresztségben kapott kegyelmet. A mi esetünkben is az Úr Jézus a kezdeményező. Ugyanakkor sok esetben az Úr bennünket használ fel arra, hogy az ő segítsége, lelki támasza másokhoz eljusson, olyan emberekhez, akik erre rászorulnak. Ezek lehetnek családtagok, ismerősök, vagy olyanok, akiket a gondviselés hoz elénk. Különösen most, ezekben a rendkívüli időkben legyünk éberek és vegyük észre, hogy ki az, akinek nincs embere, nincs segítsége, és legyünk mi azok, akik segédkezet nyújtunk fizikai, vagy lelki szükségében.