Szent János apostol ünnepe 
 
Érintésekbõl születõ tanítványság
 
                                  A-év (1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8)
 
Karácsony ünnepét tanuk sorozata követi. Szent István, ma szent János, holnap apró szentek. Szent János a szeretett 
tanítvány tapasztalatával egy nagyon fontos vonást húz alá, amit ünnepélyesen szavakban is elmond.
Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit saját szeműnkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünk tapintott, 
az élet Igéjét hirdetjük nektek
” (1Jn 1,1-4).
Nemhiába a sas a szimbóluma, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelô tekintete jól kifejezi János sajátságait. 
A szeretett tanítvány idézett sorában fokozást látunk. Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit szemléltünk,
és kezünk tapintott, azt hirdetjük nektek. János elmélyülõ meggyõzõdésének, Jézussal kapcsolatos élményének 
lenyomatai ezek. Jánosnak Péterrel és Jakabbal együtt kiemelkedô szerepet volt az apostolok körében. Ôk hárman
alkotják azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehetnek kiváltságos pillanatokban: a színeváltozás hegyén, Jairus
házában és az Olajfák hegyén a vérrel verítékezéskor. Kezdetben hallott Jézusról, hallgatta őt. Szemlélte, nézte és
csodálta. A nagy élmény, hogy hozzá is érhetett, pl. az utolsó vacsorán, vagy amikor levették a keresztről. Húsvét
vasárnapjának reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak eredt,
látni a mondottakat, s ô, a fiatalabb ért oda elsônek. Apostolként azt adja tovább, amit maga is megtapasztalt: 
Hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelõtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk” (1Jn1,2). 
Ezeket azért írjuk nektek, hogy örüljetek és örömötök teljes legyen.”
Jó lenne, ha mi is vágynánk arra, hogy megnyíljon a lelki látásunk, hallásunk, tapintásunk, hogy megismerjük a Jézussal 
való találkozás személyes örömét. Ez a találkozás az imádságban, a szentírás olvasásban, a szentáldozásban, a
szentségekben meg is történhet. Fontos, hogy szent Jánoshoz hasonlóan ma is legyenek ilyen meghatározó élményektől 
megjelölt emberek, akik örömmel tanúskodnak arról, hogy az Élet Igéje, Jézus Krisztus megjelent közöttünk.
Ebbe a közvetlenségbe kaptunk mi is meghívást, hogy szent Jánoshoz, a szeretett tanítványhoz hasonlóan mi is ilyen 
eleven tanúk legyünk.