Mária Istenanyasága

 

A prédikációra készülve, egy képzelt riportra akadtam, amelynek a boldogságos Szűzanya a képzelt alanya. Az író eljátszott a gondolattal, hogy megkérdezi a Szűzanyától, hogy amikor édesanyaként megcsókolta a kisded Jézust, tudta-e, hogy Isten arcát csókolta meg. A Szentírás alapján állva a válasz egyértelműen igen. Mária tudta, hogy Isten Fia arcára lehel csókot, mert: „Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni…..A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.”  Lk. 1,32.35

Ebből kiindulva az Egyház, Máriát Isten anyjának nevezi, és külön ünnepet szentel ennek a titoknak. Újév első napját Mária Istenanyaságának ünnepével kezdjük.

Itt a csíksomlyói kegytemplomban, amikor jubileumi évet ülünk, megünnepelve, hogy a Kegyszobor 500 éves, kiemelt módon is tiszteljük a Boldogságos Szűzanyát. Ezért jöttünk el ide szentmisére, hogy a Szűzanya különleges oltalmába ajánljuk az előttünk álló évet, és Isten áldását kérjük annak minden napjára.

          Nagyon találóan választotta ki az Egyház erre a napra az Ószövetségi olvasmányban Áron főpapi áldását, amellyel a választott nép fiait áldotta meg.

Az újesztendő első napján ránk alkalmazza az Egyház ezeket a szentírási szavakat:

Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos…. Fordítsa feléd arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos”

Visszatérve a képzelt riport gondolatához, a Szűzanya a kisded Jézus édesanyjaként örömmel nézte szent Fia arcát, gyönyörködött benne és boldog volt, hogy Isten őt választotta ki erre a szent feladatra. 

Fizikailag mi nem tekinthetünk Jézus arcára, mégis az Ároni áldás ezt kéri számunkra, hogy Isten ragyogtassa ránk arcát, és fordítsa felénk arcát az Úr.

Hogyan valósulhat meg ez?

Keressük az Istennel való találkozás lehetőségét a jubileumi búcsú kegyelmeiben.

Legyen mindennapunk része az Istennek szentelt idő az imádságban. Találkozzunk vele a szentáldozásban. Keressük Isten arcának visszatükröződését testvéreink arcában.

Figyeljük meg a Kegyszobrot. Az alkotó mester kisimult vonásokat-, nyugodt, kedves tekintetet „varázsolt” a Szűzanya arcára. Tudta, hogy akinek szép a lelke, aki Istenre tekint, az valamit visszatükröz Istenből.

Ez adjon erőt számunkra is az erőfeszítéshez, amikor elhatározzuk, hogy igyekszünk élni mindazzal a kegyelmi lehetőséggel, amellyel Isten ajándékoz meg bennünket az előttünk álló esztendőben.