Husv VI vasárnapja

 

Szent Ferenc és követői jelszava: békesség és jóság, békét és minden jót!

Ez Jézus tanítása nyomán született: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”

Az ószövetségben  a „salom”, béke jelentésű szó, annyira gazdag tartalmú, hogy a magyar fordítás 25 különböző kifejezéssel fordítja le. Alapjelentése személyes jólét, boldogság, boldogulás, de mindezt jelenti a közösség számára is.

Isten és ember közötti zavartalan béke föltétele és alapja a szövetség. A szövetség megszegései mindig megzavarják Isten és ember közötti békét, és erre figyelmeztetnek a próféták, amikor a szövetség érdekében föllépnek, mindig ezt akarják helyreállítani.

A történelem folyamán, háborúk után politikusok is kötöttek szövetséget és békét, amelyeket különféle feltételekhez kötöttek – általunk is bőven tapasztalt kétes eredménnyel – amely inkább lett békétlenség forrása, mint az igazi béke megvalósulása. Jézus is feltételhez köti az igazi, tartós béke megvalósulását.

Jézus és a tanitványok„Aki szeret engem, megtartja tanításomat.” „Aki nem szeret, nem tartja meg tanításomat.”” A tanítás, pedig amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.”

Ennek a tanításnak gyakorlatba ültetésére, megvalósítására törekedtek apostolok. Példa rá az első olvasmány. Antióchiában vitás kérdés támadt, hogy a pogányságból megtért híveknek meg kell-e tartaniuk az ó-szövetségi előírásokat. Az apostoloknak Jézus tanítása nyomán megoldást kellet keresniük, hogy helyre állítsák a közösség békéjét. És meg is találták: „A Szentlélek és mi magunk úgy látjuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél.”

Ebben a döntésben Jézus tanítása visszhangzik, amit az evangéliumban hallottunk: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen.”

Mi is vágyunk arra, hogy a lelkünkben béke lakozzon, hogy ne vegyen erőt rajtunk a csüggedés. Így személyünknek szegezett felszólításként és kérdésként hangzik, hogy mi miben is látjuk, miben találjuk meg a békénket? Miben keressük legfőbb javunkat? Mi az, ami legfőbb gondunk, legfontosabb törekvésünk?

Az igazi béke megszerzéséhez nem fog hozzásegíteni a világ mentalitása, amely azt sugallja, hogy a jó, a pénzben, jólétben, érvényesülésben mérhető. Mindez leggyakrabban inkább a békétlenség forrásává válnak. Nem az igazi béke szolgálatában állnak.

Lehet, hogy már sokmindent kipróbáltunk.  Azonban újra és újra szükséges, hogy Jézus tanítása nyomán újabb lendületet vegyen a mi törekvésünk, hogy a Jézus által megígért és felkínált békét keressük és rá is találjunk. Szép példa XVI Benedek pápa, akit nagy lelkesedéssel fogadtak a napokban Braziliában. Pedig bőven van vitás kérdés az Egyház és a Brazil állam között, vagy pontosabban az egyház tanitása és az általános felfogás között.. A pápa mégis a béke hírnökeként érkezett oda, amit az ünneplő tömeg méltányol és elismer. A mai világban is szükség van a tanukra, arra hogy megmutassuk Krisztus tanítása ma is időszerű és megélhető.