Hamvazószerda

 
 

A hamu szó hallatán sokféle kép idéződik fel bennünk. Rögtön magunk előtt látjuk ezt a porszerű, szürke anyagot, amely az égés végterméke. Ha valami teljesen leég, azt mondjuk, hogy porrá égett. Így lett a hamu a mulandóság, a bűnbánat jelképévé. Hamvazószerdán a miséző pap a fejünkre hinti, és ezt mondja: „ember emlékezzél porból vagy és porrá leszel. ” A másik változatban „térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

Az Egyház figyelmeztető szavai, amelyek önmagunkba tekintésre, bűnbánatra ösztönöznek.

 BűnbánatEzért olvassuk a mai nap első olvasmányául Joel próféta igehirdetését. Joel, a tizenkét kisebb próféta egyike. Őt a bűnbánat, a böjt és az ima prófétájának tartjuk. Az eljövendő végidő hirdetésével, Jahve  azaz Isten napjára figyelmeztet. A bűnbánat biztosítja a veszedelemből való menekülést. A bűnbánat alól senki sem kivétel. Joel mindenkit: papokat, laikusokat, öregeket, fiatalokat arra figyelmeztet, hogy mindenkinek szüksége van a bűnbánatra, megújulásra. S akkor az Úr megkegyelmez népének.

Az evangélium is a bűnbánat lelkületét hangsúlyozza.

A farizeusok a vallásos életben nagyra értékelték az alamizsnát, az imát és a böjtöt.  Ezek voltak az erény legfőbb gyakorlatai. Jézus is fontosnak tartotta e három klasszikus gyakorlat hangsúlyozását. Azonban a külső magatartás helyett, a bensőre, a lelkületre rányitotta a figyelmet.

Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt.” A képmutató, a hivalkodó már elvette a jutalmát az emberektől, ezért, Istentől nem kap jutalmat.

Az ima a lélek felemelése Istenhez, párbeszéd Istennel. Ezért téves, hogyha képmutató önmutogatás lesz belőle. Jézus nem a nyilvános, közös imádságot helyteleníti, hanem a farizeusok feltűnést keltő gyakorlatát, melyeknek a célja nem az Isten dicsérete volt, hanem mások figyelmének a felkeltése. A helyesen végzett ima, megvéd az élet kevélységével szemben, mert alázatossá tesz. Ki az, aki megállhat Isten előtt?

Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók.”

Manapság a böjtöt sokan divatja múlt gyakorlatnak tartják. Olyannak, amit könnyen elhanyagolhatunk. Pedig tudjuk, mi minden adódik, ami rongálja az életűnket, és ezért nagyon lényeges erény a mértékletesség. Az étel, ital, cigaretta, megszokott kifejezések, vagy éppen a televízió adásaiban lehetünk mértéktartók, úgy hogy több időt és figyelmet fordítunk a jócselekedetekre és az imára. Egészen biztosan örömet szereznénk családtagjainknak, ha egészségesebb életmódot folytatnánk, ha több időnk lenne számukra, és nem más egyéb töltené ki teljesen az időnket.

Milyen jól járnánk mi is, ha a rendszeresebb ima folytán nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lennénk. Jobban kialakulna bennünk az Istenre és egymásra való odafigyelés érzéke.

Íme, a mai napon a hamu figyelmeztetésként, szűrkén és alázatosan áll előttünk. Jelképe végig akarja kísérni egész nagyböjtünket, hogy Isten kegyelmét felhasználva még jobban előtérbe kerüljön a kereszthordozó Krisztus követése.

Benedek pápa, az idei nagyböjti üzenetében az igazságosság témájával foglalkozik.

Így ír: „alázattal el kell ismernünk: szükségünk van Istenre, hogy felszabadítson önzésünkből, hogy ingyenesen nekünk adja önmagát. Ez történik főleg a bűnbocsánat és az Eucharisztia szentségében. Krisztusnak köszönhetően beléphetünk a szeretet „legnagyobb igazságosságába”. …….. Ez a bűnbánati időszak minden keresztény számára legyen alkalom a hiteles megtérésre, Krisztus misztériumának megismerésére, aki azért jött el, hogy beteljesítsen minden igazságosságot.”