Húsvét Vasárnap
1. Április 9-én hétfőn, húsvét másodnapján templomunkban reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise. A plébánia templomban reggel 8, de. 11 és este 6 órakor.

2. Szerdán, április 11-én délután 6 órától dr. Jakubinyi György érsek úr kortárs papi találkozóját ünnepeli szentmisével, a szent Miklós plébánia templomban.

3. Szombaton, április 14-én délelőtt 10 órától szentmisével kezdődik a Kis Szent Teréz Templomban a Székelyudvarhelyi fő esperesi Kerület egyházi kórusainak találkozója.

4. Áprilisi hónaptól a szent Miklós plébánia templomban a szombat esti szentmisék október végéig felfüggesztődnek, a gyakori szentmisével egybekötött esküvői szertartások miatt. A ferences templomban továbbra is lesz szombat este is szentmise.


Nagyhét
NAGYCSÜTÖRTÖK: Az Utolsó Vacsora emlékünnepe

Ferences Templomban: reggel 7, 30 zsolozsma, 18.00 órától szentmise, utána közös szentségimádás.

Plébánia Templomban: szentmise este 7 órakor, előtte fél órával Lamentáció. Ezután szentségimádás este 10 óráig.

NAGYPÉNTEK: Urunk szenvedésének ünneplése

Ferences templomban: reggel 7.30 órakor zsolozsma. D.u. 15.00 órától szertartás

Plébánia templomban: szertartás 5 órakor, előtte egy fél órával Lamentáció.

Templomainkban a nagypénteki gyűjtés a Szentföld javára történik, amit a Kusztódiának juttatunk el..

NAGYSZOMBAT

Ferences templomban: reggel 7.30 órakor zsolozsma, utána szentségimádás esti miséig 18.00 szentmise (körmenet nincs)

Plébánia templomban: reggel 8 órától este 7 óráig szentségimádás. A Vigília-ünneplése este 8-kor kezdődik: tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása a templom előtt, majd húsvéti ének, vízszentelés, keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, feltámadási szertartás és körmenet a Márton Áron téren. Előtte egy fél órával Lamentáció lesz.

HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN

Ferences templomban: reggel 9 és 18. 00 órakor szentmise. Reggeli mise után, aki igényli eledelszentelés

Plébánia templomban: 8. órakor mise, utána eledelszentelés, 9. 30-gyerekmise, 11. nagymise, 18.-ifjúsági szentmise. Határkerülés szokás szerint. Reggel 6 órakor indul, az ifjúság a Jézus Szíve Kápolnánál várja, és 11 órára érnek vissza.


Nagyböjt 5. vasárnapja
1. Vasárnap az esti 6 órás szentmisében a szent Miklós plébánia templomban a budapesti Szent Angéla - ferences működtetésű - általános iskola és gim-názium vegyes kara énekel. Vezényel: Semjénné Menus Gabriella énektanár.

2. Vasárnap éjjeltől kezdetét veszi a nyári időszámítás. A plébánia templomban az esti szentmisék rendje is megváltozik: nem délután 5 órától, hanem este 7 órától kezdődnek a szentmisék. A ferences templomban nincs változás a mise-rendben.

3. Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Templomunkban reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise. A szent Miklós plébánia templomban reggel 8, 11 és este 6 órakor lesz szentmise.

4. A nagyböjtben minden szerdán, délután 5 órától keresztúti ájtatosságot vég-zünk, utána szentmise lesz. A plébánia templomban pénteken du. fél ötkor van a keresztút.

5. Jövő vasárnap Virágvasárnap, a plébánia templomban az ünnepi szertartás délelőtt 11 órakor barkaszenteléssel kezdődik a templom előtti téren, ahonnan körmenetileg lesz a bevonulás a templomba.. Ugyancsak Virágvasárnap a ½ 10-es szentmise keretében, a gyerekek passiójátékot mutatnak be. A ferences templomban reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise.

6. Kérjük a kedves híveket, hogy a nagyhéten felállítandó szentsír díszítéséhez lehetőségük szerint szíveskedjenek hozzájárulni.

7. Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójúk 2%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot a sekrestyében kaphatnak, vagy letölthetik az internetről, a honlapunkról.

8. A Ferences Nővérek szeretettel várják mindazon családok gyermekeit, akik a Nardini Napközi Otthonba szeretnék beíratni gyermekűket.

9. Április utolsó és május első hétvégéjén a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorla-tos Ház vendége lesz Beöthy Tamás jezsuita szerzetes. A Szeretet öt lépcsője témájú program április 27-én, pénteken reggel nyolc óra kor kezdődik és 29-én, vasárnap ebéd után ér véget. A lelkigyakorlat nem bentlakásos, de a jelentkezők kérésére szállást is biztosítanak. Május 4-től há-rom napon át Gyógyító lelkigyakorlatot vezet Beöthy Tamás atya. A helyek száma korlátozott. Jelentkezési határidő: 2012. április 4. A lelkigyakorlatokról érdeklődni lehet a 0755-489-743-as telefonszámon, vagy hétköznapokon sze-mélyesen a Dózsa György utca 15. szám alatt.

 http://ofm.ro/udvarhelyiferencesek


Nagyböjt 4. vasárnapja
1. Hétfőn szent József ünnepe. Templomunkban reggel 7 és este 6 órakor lesz szentmise. A szent Miklós plébánia templomban reggel 8, 11 és este 6 órakor lesz szentmise.

2. Kedden este fél héttől a Mária Rádióban Ferences félóra. Szó lesz Názáretről és egy interjú is elhangzik abból az alkalomból, hogy két éves a műsor.

3. A nagyböjtben minden szerdán, délután 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, utána szentmise lesz. A plébánia templomban pénteken du. fél ötkor van a keresztút.

4. Március 22-én, csütörtökön tartjuk a székelyudvarhelyi fő esperesi kerület papsága nagyböjti rekollekciós napját. A lelki nap de. 10 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik a szent Miklós plébánia templomban, amelyre szeretettel várjuk a kedves híveket is.

 5. Március 23, 24 és 25 között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a szent Miklós plébánia templomban, amelyet, Ft. Kapor János Temesvár-gyárvárosi plébános tart. A szentmisével egybekötött lelkigyakorlat pénteken és szombaton du. 5 órakor kezdődik és vasárnap a délelőtt 11 órás szentmisével zárul.

6. Kérjük a kedves hiveket, hogy a nagyhéten felállítandó szentsír díszítéséhez lehetőségük szerint szíveskedjenek hozzájárulni.

7. Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójúk 2%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot a sekrestyében kaphatnak, vagy letölthetik az internetről, a honlapunkról.

8. A Ferences Nővérek szeretettel várják mindazon családok gyermekeit, akik a Nardini Napközi Otthonba szeretnék beíratni gyermekűket.

 http://ofm.ro/udvarhelyiferencesek


Nagyböjt 3. vasárnapja
1. A nagyböjtben minden szerdán, délután 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, utána szentmise lesz. A plébánia templomban pénteken du. fél ötkor van a keresztút.

2. Március 17-én, szombaton lesz a kerületi nagyböjti ifjúsági lelki nap, amely délelőtt 10 órakor kezdődik a Márton Áron ifjúsági Házban és du. 5 órakor szentmisével zárul a Szent Miklós Plébániatemplomban.

3. Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójúk 2%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot a sekrestyében kaphatnak, vagy letölthetik az internetről, a honlapunkról.

http://ofm.ro/udvarhelyiferencesek


Nagyböjtt második vasárnapja
1. Kedden este fél héttől Ferences félóra a Mária Rádióban. A tartalomból: A keresztre feszítés jelenete a Szent Ferenc bazilikában, a jeruzsálemi Szent Sir Bazilika.

2. A nagyböjtben minden szerdán, délután 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, utána szentmise lesz. A plébánia templomban pénteken du. fél ötkor van a keresztút.

3. Május 5-én a Szent Miklós plébánia templomban bérmálás lesz. Az előkészítők március 9-én, péntek este 7 óra kor kezdődnek, ekkor lesz az első megbeszélés is. Várják azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik még nem bérmálkoztak.

4. Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójúk 2%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot a sekrestyében kaphatnak, vagy letölthetik az internetről, a honlapunkról.


Nagyböjt első vasárnapja
1. A nagyböjtben minden szerdán délután 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, utána szentmise lesz. A plébánia templomban pénteken du. fél ötkor van a keresztút.

2. Pénteken első péntek.

3. Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójúk 2%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot a sekrestyében kaphatnak, vagy letölthetik az internetről, a honlapunkról.

4. A szentmise végén hamvazkodhatnak azok, akik hamvazószerdán nem vehettek részt szentmisén.

http://ofm.ro/udvarhelyiferencesek