Mária Rádió Ferences Félóra

   Kattints a sorszámra a kiválasztott hanganyag

   meghallgatásához!

 

Szám

           Dátum

         2011

Sugárzott anyag

22

Január 11

Jézus neve, a Jordán

23 Január 25

Interjú Margit nővérrel

Szentföldi élmények

24 Február 8 Milyenek a szerzetesek?
25 Február 22

Szent Péter székfoglalása

Szentföld: Kafarneum

San Damiano kereszt lábánál

26 Március 8 Nagyböjt, Kafarneum, interjú a Szentföldön
27 Március 22

Egy éves a F. félóra

Interjú, S. Szidóniával.

fr. Szilveszter

28 Április 5

Miatyánk kifejtése, Megérkezés Jeruzsálembe, Szent sir bazilika, Interjú: Antal, J. karja alatt,

29 Április 19 Szent Sir BazilikaSzent Ferenc Sírja
30 Május 03 Húsvét, fr. Arthur prédikáció
31 Május 17 II János Pál, szerzetesi találkozó, interjú:Szilveszter
32 Május 31

Szent Ferenc bazilika, Mennybemenetel

33 Június 14 Pünkösd, Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
34 Június.28 Végzősök, Oltáriszentség
35 Július.12 Pál Rómában 1 rész, Assisi Altemplom, 
36 Július.26 Bakó Pál ofm, Rómában 2. rész,
Désiek tábora,
Jeruzsálemi szt. Anna templom.
37 Aug. 9 Portiuncula ünnepe,
Színeváltozás, prédikáció a Tábor hegyén fr.Anaklét,
FVR. káptalan: interjú Doboly Beatrice
38 Aug.23 Az Elszenderülés temploma Jeruzsálemben, fr. Tibor prédikációja.
A Kolozsváriak udvarhelyi tábora.
39 Szept. 6 Elmélkedés Máriáról, Ferences programok (fr. Tibor)
40 Szept.20 Évnyitó: prédikáció
Fr.Lóránt nyelvkurzus Irországban,
Fogadalom: Attila ofm, Mátyás ofm
41 Október 4 Szent Ferenc élete, a kollégisták előadásában.
42 Október.18 Nővérek jubileuma
43 November.1 Mindenszentek, Boldogságok hegye
44 Nov.15 fr. Imre, szentföldi élmények
45 Nov. .29

A szeráfi rend összes szentjei, A négy keresztboltozat, Megdicsőült Ferenc, Engedelmesség Úrnő,

46 Dec. 13 Názáret, interjú fr. Pállal
47 Dec.27 Karácsony, szent János, Grecció