2010

 


01.

 

Márc.  24

A San Damianoi kereszt

Ima a Kereszt előtt

 
02.


Április.6

Szent Ferenc Szülő háza,

szent Rufin.
Misztérium zsolozsma

  03.  Április. 20

Assisi: San Damiano

San Damiano Kereszt: Keret, Megdicsőült Úr

Szentsir persely,

Interjú fr. Endrével

Szent Antal  kilenced    


 

04.Május. 4

Szent Fidél. Interjú Leonárd atyával (Benedek Fidél, Barabási Fidél) Fidelis nővér

Szent Antal Kilenced – Leonárd atya
 

05

 

Május 18

S. Damiano Temploma 2,3
Interjú Leonárd atyával: László Polikárpról
Marián tv.  hivatásáról
 

06

 

Június 1

Assisi, San Damiano Temploma 4,5
Jézus a Szentháromság temploma.
Interjú fr. Zoltánnal ofm
Szent Antal kilenced története – prédikáció

07.

Június 15

• Szent Antal

• Interjú Antonetta nővérrel

• Interjú a kollégistákkal08.


Június 29
A műsor bemutatása
San Damiano 6
S. Damiano kereszt: fátyol Jézus arca előtt
Ferences Nevelés 1.  beszélgetés Antonetta  és Tarzicia nővérrel.


09


Július 13
Szent Bonaventura
S.Damamianoi kereszt, Jézus Sebhelyei
Marosszéki Gyermekkórus
Ferences Nevelés 2. rész
10 Július 27 Udvarhelyi ferences nővérek jubileuma
11 Aug  10

Portiuncula ünnepe,

Tábori interjú a kolozsváriakkal

12 Aug. 24

San Damiano 7,8 dormitorium, guadrum, San Dam kereszt: Jézus szeme. Interjú Sebestyén Máriával, István Imrével

13 Szept. 7

San Damiano  ebédlő

San Dam kereszt Mária

A Boldogságos Szűz dicsérete

Interjú a jelöltekkel

14 Szept. 21

Stigmatizáció

Beáta n fogadalma, interj

Interjú Fr. Alberttel

15 Október 5 Szent Ferenc ünnepe
Kollégisták előadása
Interju Kádár Olivérrel fvr
16 Október 19 Alkantarai szent Péter
San Damiano
Interjú Lázár Csabával: kerékpáron Medjugorjeba
17 Nov   2

Halottak Napja

Szent Ágnes Oratórium, Két kápolna, Jézus  ruhája

18

Nov.16

Szent Erzsébet

Interjú fr. Pállal 1. rész

19 Nov.30

Szent András,

Szentföldi összefoglaló

Interjú fr. Pállal 2. rész

20 Dec. 14

Trefán Leonárdról

Ervin Atya Názáretben

21 Dec.28

Betlehem és Názáret

fr. Moisii Róbert