Advent III hete – Kedd

 

 

Az Ó-szövetségi olvasmányban Jeremiás próféta jövendölését olvastuk. A Kr.e VII században a választott nép nehéz történelmi korszakában, Isten embereként vigasztalt ezekkel a szavakkal: „Igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik…. Ez lesz a név amelyen szólítják: az Úr a mi igazságunk.”

Az evangéliumban már a beteljesülés tárul elénk. Szent Máté evangélista miközben Jézus születésének körülményeiről ír, a Szűzanya érdemei mellett szól szent József szerepéről is. Az Úr Jézus történelmi születésénél Isten olyan személyek közreműködésére épített, akik szeretetből készek voltak áldozatot vállalni és ehhez személyes terveiket is feláldozták.

József készülődött, várakozott, de egy egész másfajta életet álmodott meg. Mária jegyeseként csakis arra készülhetett, hogy feleségül vegye őt, de azt kellett látnia, hogy Mária gyermeket vár. El akarta bocsátani, de az álmában megjelent angyal üzenetére megváltoztatta emberi elhatározását.

Mivel igaz ember volt, nyitott tudott maradni Isten hívására. Képes volt arra, hogy saját emberi terveit alárendelje Isten akaratának.

Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásosos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált?

Mégis szűkség van egy többlet nyitottságra, odafigyelésre, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben kell megtennem.  Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg.

Józsefnek álmában szólt az Isten és „amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.”

Nekünk is figyelnünk kell, és olvasnunk kell azokból a jelekből, amelyeken keresztül Isten üzen.

Lehet, hogy ez imádságban történik meg, vagy épp egy jó szentgyónásra van szükségünk. Az is lehet, hogy egy jóakarónk által szólít meg minket, vagy a lelki olvasmány szavain keresztül hallatja a hangját.

Mindenképp, szent Józsefhez hasonlóan legyünk készek meghallani Isten jóra ösztönző szavát, és még ha áldozatba kerülne is, cselekedjünk annak megfelelően.