Advent II vasárnapja

 

 

Jézus kortársai folytonosan keresték, hol találják meg azt a személyt, akiben a próféták jövendölései beteljesednek, és ugyanakkor megfelel boldogság utáni vágyuknak is.  Jeruzsálem utcáin ma is lehet találkozni olyan zsidókkal, akiknek legfőbb és egyetlen foglalkozásuk az, hogy várják a Messiást. Sajnos megragadtak az Ó-szövetségnél.

Természetesen a lelki kutatásnak az útját mindenkinek végig kell járnia. Ezt tesszük mi is az adventi szent időben, de mi azt a Megváltót keressük, akivel már találkoztunk..

          Ma az adventi várakozás két nagy alakja tanít:   - Izaiás, a vágyakozás prófétája – Ó-szöv

                                                                              - Keresztelő szent János az útkészítő – ev.

          Az elsô olvasmányban  egy hitből fakadó jövendölést hallottunk. / Iz 11,1-10: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökerőből.”

Ha kidôl a tölgy, megmarad a gyökér, a tőkéje, amelyből új élet támadhat. Dávid királyi háza végét járta Izajás jövendölésekor; a próféta kijelentései végső soron nem a trónra föllépő Ezekiásra vonatkoztak, hanem egy eljövendő Fölkentre, aki Jessze, Dávid atyjának törzséből fog támadni. Ô kapja a lélek-adományok teljességét (11,2): „Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke..”  Bölcs lesz, mint Salamon; okos-erős, mint Dávid; istenfélő, mint Mózes és Ábrahám. Ô teljesíti be az isteni törvényt, és fôként, törôdik a szegénnyel.

          Az Úr Jézusban teljesedett be ez a jövendölés, ekkor  lépett fel Keresztelő János is, az útkészítő.  Judea pusztájában hirdette, hogy elközelgett Isten Országa. Miközben másoknak hirdette, ő maga is felkészült. Hosszú időt töltött a pusztában, pedig a mindennapok szempontjából nagyon kényelmetlen hely volt. Ruházata egészen különleges volt, szinte a próféták egyenruháját öltötte magára. Tápláléka elütött a szokványostól: sáskát és vadmézet evett.

Igehirdetésének összefoglalója: Térjetek meg. „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét.”

Sokan kivonultak hozzá Jeruzsálemből, és a környékről hogy a megtérésük jeleként felvegyék a bűnbánat keresztségét.

A bűnbánat, a megtérés meghirdetésében találkozott Jézus és Keresztelő János működése.

Bűnbánatot tartani: életmódot, mentalitást változtatni. Irányváltoztatást jelent.

Ez az adventi szentidő legfontosabb sajátossága is. A bűnbánat cselekedeteivel készülünk az Úr Jézussal való találkozásra.

          Szent Pál apostol, a szent leckében/ Rómaikhoz irt levélben, konkrét ötletekkel szolgál.:

Testvérek mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták.”

          - „Egy szívvel szájjal magasztaljátok Istent.” – A közösen mondott imádság az Istenhez és egymáshoz való tartozásunk jele. Ajánlatos, hogy most adventben a közösségek, családok még inkább keressék a közös imaalkalmakat.

-        Jézus Krisztus akarata szerint értsetek egyet.”- Isten akaratának közös, kitartó keresésének szintén összekovácsoló ereje van..

-        Karoljátok fel egymást.” – Egymás megsegítése, támogatása a bűnbánó magatartásunk konkrét megnyilvánulása.

A fentebb felsoroltak a keresztény magatartás olyan egyenruhája kellene, hogy legyen, amilyen Keresztelő János feltűnő öltözete volt. Néhány olyan ösztönzés, amely tartalmassá teszi az adventi készületünket és elevezet a Karácsony, tartós öröméhez.