Az oltár oromzata a restaurálás megkezdése
el
ő
tt
Részletek a Szentháromság
szoborkompozícióból a feltárást
követ
ő
en