2006

 
Az Istennek szentelt személyek világnapját Febrúár 2.-án, ebben az évben is a szociális testvérekkel közösen szerveztük meg. Este mise előtt szentségimádás tartottunk, majd ünnepélyes szentmise következett.


befogadás


Március 25. A ferences ifjúságból kilencen kérték a FVR..-be való befogadásukat.

Egész napos lelki programmal készültünk. A beöltözés az esti szentmise keretében történt meg.

Sokan vettek részt a szentmisén, feltűnően sok volt a fiatal a hívek között.
Természetesen ezek a jelentkezők barátai, évfolyamtársai, munkatársai voltak.


Az idős FVR testvérek örvendtek, hogy az idős fába sikerült fiatal ágat beoltani, így egészen sajátos jelleget kapott az idei Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

            

 

        Május 17-19 között, Csiksomlyón tartottuk a provinciai káptalant. Fr. Páll Leó újabb három évre provinciális lett. Vikárius továbbra is fr.Orbán Szabolcs.                 Definitorok: fr. Moisii Róbert, fr.Srádi Benjamin, fr.Albert Leánder, fr.Péter Arthur

        A káptalani kongresszus utáni új kolozsvári közösség: fr.Bakó Gábor házfőnök, fr.Benkő Ferenc, templomigazgató, Fr. Lőrincz Bernardin sekrestyés.
        Ezzel, Fr. Bőjte Mihály és fr.Kádár Kristóf Udvarhelyre-, fr. Kakucs Szilveszter pedig Brassóba került.