Advent III vas.

 

A találkozás közelsége azzal, akire várakozunk örömmel tölt el. Már csak egy adventi vasárnap választ el Karácsonytól, az Egyház örömre szolit fel. A mai vasárnap az öröm vasárnapja nevet kapta. Az olvasmányok örömre szólítanak fel, segítenek, hogy rátaláljunk erre a tartalmas örömre.

Első olvasmány Szofoniás próféta könyvéből: „Őrülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya… Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadítód.” Az örvendezés oka az Úr közelsége, aki erős Szabadítóként jelenik meg.

Szent Lecke: Szent Pál apostolnak a filippiekhez irt leveléből. „Örüljetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom, örüljetek” Az Úr közel van!” Szent Pál is az Úr közelségét ünnepli.

Evangéliumban Keresztelő szent János, miközben bűnbánatot hirdetet, szintén az Úr eljöveteléről beszél.

Keresztelő JánosSokan felkeresték a pusztában, hogy tanácsot kérjenek tőle, neki pedig minden rendű-rangú embernek van egy-egy jó szava.

Aki bővelkedik, annak azt adja feladatul, hogy ossza meg azt, amije van a szűkölködőkkel. „Akinek két ruhája van, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs.”

A vámosoknak azt tanácsolja, hogy maradjanak meg a törvényesség határán belül, és ne követeljenek többet annál, ami meg van szabva.

A katonáknak azt mondja: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.”

Keresztelő Jánosról életformája, és találó buzdításai miatt sokan azt gondolták, hogy ő a Messiás. Azonban a Keresztelő kellő önismerettel rendelkezett ahhoz, hogy megvallja a Megváltó nagyobb, mint ő. És tulajdonképpen annyira sem tartja méltónak magát, hogy a sarú szíját megoldja, vagyis ellássa a rabszolgák munkáját

Vajon, hogyha ha ma élne Keresztelő János, és tanácsot kérnénk tőle, nekünk mit mondana? Gondolom tömören így fogalmazhatnánk meg: életállapotunknak megfelelően, éljünk Istenek tetsző életet.

Hogyha módomban áll, segítsem a nálamnál szegényebbeket. Hogyha azt tapasztalom, hogy túlzottan nagy bennem az önszeretet, hogyha hajlamos vagyok arra, hogy önmagamat másoknál többre tartsam, próbáljam meg az ellenkezőjét: az önzetlenséget, az alázatos magatartást. Úgy ahogyan szent Pál mondja: „emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki.”

Az ilyen és ehhez hasonló magatartás öröm forrása lesz számunkra és mások számára is. Az Istenben való örömnek, mélyen vannak a gyökerei, ez nem vidámság csupán, hanem mélyebb: az Isten szeretetére alapozott életvitel és az ebből fakadó szabadság.

Ezért lehet advent III vasárnapja az öröm vasárnapja, amely elővételezi a Karácsony tiszta örömét és békéjét.