31 A

 

            A városban járva egy teherautó ponyváján a következő feliratot láttam: Jézus az Úr. Bővebb felvilágosításért forduljon az utó vezetőjéhez. Nem mondom részben kíváncsi lettem volna, hogy mit mond az autóvezető – vagy  az egész egy valamilyen ügyes reklám fogás.

 

            Végül is az embereknek mindig szükségük van eligazításra, segítségre.

 

Így volt ez már az VT-ben is. Az emberek a papoknál, a prófétáknál és az írás-tudóknál keresték az eligazítást mindennapos döntéseikben, vallásos kérdéseikben.

 

A Malakiás prófétától olvasott mai szakasz sajnálattal állapítja meg, hogy az ó-szövetségi templom szolgái, nem álltak a helyzet magaslatán.” Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet -- mondja a Seregek Ura -- akkor átkot küldök rátok. Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanításotok miatt. Ti felbontottátok Lévi szövetségét -- mondja a Seregek Ura…….A tanításban az emberek személyére voltatok tekintettel.”

 

            Az evangéliumi részlet is hasonló feddést tartalmaz. Jézus a farizeusok ellen szól.

Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek ôket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt.

 

Szt. Pál apostol a szent leckében már elmondhatja: „olyan gyöngéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya……… Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tôlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni .”

 

            Felelőséggel tartozunk egymásért – nincs olyan ember, aki valamilyen szempontból ne felelne másokért. A szülő gyermekéért, a gyermek testvéréért. Vagy éppen rokonokért, ismerősökért, munkatársakért, beosztottakért vagyunk felelősek. Alapvető kérdés, hogy miként teszünk eleget ennek a felelőségnek, amellyel Isten bízott meg bennünket?

 

A helyes magatartást az evangélium fogalmazza meg, tehát ehhez igazodjunk:

 

Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''