Szenvedés és szolgálat.

Sokan törekszenek elsőbbségre. Cégek és vállalkozások fontos célkitűzése, hogy vezető szerepet töltsön be a piacon. Intézményekben, családban sem mindegy, hogy kié a döntő szó. Sőt könyveket írnak arról, hogy miként lehet megszerezni és megtartani a vezetői tisztséget,- hatalmat.

Még az apostolok sem voltak menetesek a hatalom kísértésétől. Abban a tévhitben éltek, hogy Jézus messiási küldetése földi hatalmat is jelent. Jakab és János előnyt szeretett volna a többi apostollal szemben. Jézushoz intézett kérésük: ,,Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.'' Kifejezetten karrier típusú kérés, protekciót szeretnének kérni. Jézus földi működése, sikere, elfogadottsága, a tanítványi körben a politikai hatalom átvételének reményét ébresztette fel. A tizenkét tanítvány úgy érzi, hogy földi szempontból szerencsés döntésnek bizonyult, hogy idejében csatlakoztak Jézushoz. Az Úr Jézus tanítása azonban nagyon kijózanító:

Jézus és a tanitványok

,,Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok; aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek.” Ugyanakkor saját életpéldája a követendő mérce: „az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

A szenvedés és a szolgálat elválaszthatatlan egymástól. Már Izajás próféta az első olvasmányban a szenvedő Messiásról beszél: „az Úrnak úgy tetszett, hogy …… odaadja engesztelő áldozatul életét”

A Zsidókhoz irt levél szerzője már Jézusra alkalmazza: „nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűnt kivéve.”

 Jézus teljes értékű emberi életet vállalt értünk, annak minden velejárójával.

Maga az élet is segít igazolni a Jézusi tanítás igazságát és hitelességét.

-         A kis óvodás gyerek is azt az óvó nénit szereti, aki lehajol hozzá, aki szeretettel fordul feléje.

-         A diáknak is olyan tanárra van szűksége, aki nem csak a fejével, hanem a lelkével-, az életével is foglalkozik, és ugyanakkor jó példát mutat.

-         A beteg abban az orvosban bízik, aki együtt érző módón képes meghallgatni panaszát, bajait –szenvedését.

-         Az olyan munkahelyen van jó hangulat, ahol családias légkör uralkodik, ahol mindenkinek érdeke, hogy a dolgok jól működjenek.

-         Az a plébánia, templomi közösség élő, ahol a hívek megtapasztalják, hogy a lelkipásztor értük él és dolgozik.

-         Mára a társadalmi berendezkedési formák is átalakulóban vannak.

Ne sajnáljuk az erőfeszítést, annak érdekében, hogy az evangéliumi mérce legyen életünk minden területének az irányítója. Hisz a szeretettel vállalt áldozat és szolgálat maradandó gyümölcsöket terem.