2020. augusztus

1. szombat: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
2. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(Vercelli Szent Özséb)
Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!
 •        Portiuncula
 • 3. hétfő
  Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,22-36
  Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
  4. kedd: VIANNEY SZENT JÁNOS
  Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 15,1-2.10-14
  Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
  5. szerda
  (Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
  Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
  Örök szeretettel szerettelek
  6. csütörtök: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
  Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
  Ruhája fehér volt mint a hó
  7. péntek
  (Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
  Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28
  Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?
  8. szombat: SZENT DOMONKOS
  Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 17,14-20
  Az igaz ember a hite által él
  9. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
  (Keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta)
  1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
  Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
  10. hétfő: SZENT LŐRINC (ünnep)
  2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
  Aki bőven vet, bőven is arat
  11. kedd: SZENT KLÁRA
  (Szent Zsuzsanna)
  Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14
  Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!
  12. szerda
  (Chantal Szent Johanna Franciska)
  Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20
  Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!
  13. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA
  (Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János, Boldog Avianói Márk)
  Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
  Én intő jel vagyok számotokra
  14. péntek: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
  Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
  Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
  15. szombat: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
  (Szent Tarzíciusz)
  Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
  Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
  16. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
  (Szent Rókus)
  Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
  Házam minden nép számára az imádság háza lesz
  17. hétfő
  Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
  Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
  18. kedd
  (Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
  Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
  Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
  19. szerda: SZENT BERNÁT
  (Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
  Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
  Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
  20. csütörtök: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
  (Szent Sámuel próféta)
  Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
  Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
  21. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA
  Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
  Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
  22. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
  Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
  Az Úr dicsősége bement a templomba
  23. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
  (Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
  Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
  Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
  24. hétfő: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
  Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
  Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
  25. kedd
  (Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
  2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
  Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
  26. szerda
  2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32
  Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
  27. csütörtök: SZENT MÓNIKA
  1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
  A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
  28. péntek: SZENT ÁGOSTON
  1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
  Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje
  29. szombat: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
  (Szent Szabina)
  Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
  Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
  30. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
  (Boldog Ildefonso Schuster)
  Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
  Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
  31. hétfő
  1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
  Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről

   

  Forrás:https://igenaptar.osb.hu/202008.html

  Predikaciók:  fr. Mihály ofm