2020. június

1. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
2. kedd
(Szent Marcellinusz és Péter)
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
3. szerda: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
4. csütörtök
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 12,28b-34
Ha Vele halunk, Vele is fogunk élni
5. péntek: SZENT BONIFÁC
2Tim 3,10-17; Zs 118,157-168; Mk 12,35-37
Mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved
6. szombat
(Szent Norbert, Szent Kolos)
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
7. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
8. hétfő
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
9. kedd
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
10. szerda
1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
Te az Úr vagy az Isten, te fordítsd vissza a nép szívét!
11. csütörtök: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. péntek
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
13. szombat: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
14. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Elizeus)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
15. hétfő: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
16. kedd
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
17. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
18. csütörtök
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
19. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
20. szombat
(Szűz Mária Szíve)
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket
21. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
(Gonzága Szent Alajos)
Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok hatalmából
22. hétfő
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit
23. kedd
2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
Urunk Istenünk szabadíts meg bennünket az ellenség kezétől
24. szerda: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. csütörtök
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21-29
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ezért megbüntette őt
26. péntek
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
2Kir 25,1-12; Zs 136; Mt 8,1-4
Lerombolta Jeruzsálem falait, a népet pedig fogságba hurcolta
27. szombat: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(SZzent Iréneusz)
2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2-19; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk
29. hétfő: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. kedd
(A római egyház első szent vértanúi)
Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt 8,23-27
Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az Úr szól, ki ne prófétálna?

  • Igeliturgikus naptár: https://igenaptar.osb.hu/202006.html
  • Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/a.htm