2020. május

1. péntek
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
2. szombat: SZENT ATANÁZ
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
3. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK)
ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
4. hétfő
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,11-18
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
5. kedd
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
6. szerda
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
7. csütörtök
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
8. péntek
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
9. szombat
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
10. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Jób)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
11. hétfő
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
12. kedd
(Fatimai Szűz Mária, Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
13. szerda
(Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
14. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
15. péntek
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
16. szombat
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
17. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 8,5-8.14-17; Zs 65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában
18. hétfő
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
19. kedd
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
20. szerda
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
21. csütörtök
Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11   Zsolt 46 Ef 1,17-23     Mt 28,16-20
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
22. péntek
(Szent Rita)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
23. szombat
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
24. vasárnap: Húsvét VII vasárnapja
        URUNK MENNYBEMENETELE
(SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE, Lerini Szent Vince)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
25. hétfő
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
26. kedd: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
27. szerda
(Canterbury-i Szent Ágoston)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
28. csütörtök
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
29. péntek
(Szent VI. Pál pápa)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
30. szombat
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
31. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel

  • Liturgikus naptár: https://igenaptar.osb.hu/202005.html
  • Perédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/a.htm