2019. december

1. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (A)
(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
2. hétfő
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött
3. kedd: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
4. szerda
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
5. csütörtök
(Szent Szabbás apát)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
6. péntek
(Szent Miklós)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
7. szombat: SZENT AMBRUS
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
8. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Tele lesz a föld az Úr ismeretével
9. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
10. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Az Úr eljön, és mint pásztor úgy legelteti nyáját, ölébe veszi bárányait
11. szerda
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
12. csütörtök
(Guadalupei Szűz Mária)
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
13. péntek: SZENT LÚCIA
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
14. szombat: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
15. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Boldog Brenner János)
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
16. hétfő
(Szent Adelhaid-Etelka)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
17. kedd
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. szerda
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. csütörtök
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. péntek
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. szombat
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
23. hétfő
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. kedd
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. szerda: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. csütörtök: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. péntek: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
(Salkaházi Sára)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. szombat: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(Becket Szent Tamás)
Sir 3,2-6.12-14; Zs 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz
30. hétfő
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. kedd
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!