2019. október

1. kedd: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
2. szerda: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán
3. csütörtök
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
 •         Szent Ferenc Tranzitusa
 • 4. péntek: ASSISI SZENT FERENC
  Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
  Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
  5. szombat
  (Szent Attilánusz)
  Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
  Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
  6. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
  (Szent Brúnó)
  Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
  Az igaz ember a hite által él
  7. hétfő: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
  Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
  Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
  8. kedd: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
  (Szent Simeon)
  Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
  Anyja vagyok én a szép szeretetnek
  9. szerda
  (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
  Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
  Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
  10. csütörtök
  (Borgia Szent Ferenc )
  Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
  Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
  11. péntek
  (Szent XXIII.János pápa)
  Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
  Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
  12. szombat
  (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
  Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
  Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
  13. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
  (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
  2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
  Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön
  14. hétfő
  (Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
  Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
  Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
  15. kedd: AVILAI SZENT TERÉZ
  (Szent Tekla)
  Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
  Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
  16. szerda
  (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
  Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
  Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
  17. csütörtök: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
  Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
  Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
  18. péntek: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
  2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
  Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
  19. szombat
  (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
  Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
  Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
  20. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
  (Szent Vendel)
  Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
  Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb
  21. hétfő
  (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
  Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
  Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
  22. kedd
  (Szent II. János Pál)
  Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
  Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
  23. szerda: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
  (Szent Szeverin)
  Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
  A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
  24. csütörtök
  (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
  Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
  Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
  25. péntek: Pannonhalmi SZENT MÓR
  Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
  Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
  26. szombat
  Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
  Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
  27. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
  Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
  Aki szívből szolgál, annak imádsága a felhőkig hatol fel
  28. hétfő: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
  Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
  Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
  29. kedd
  Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
  A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
  30. szerda
  Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
  Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál
  31. csütörtök
  (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
  Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
  Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?

  Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/

  Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/c.htm