2019. augusztus

1. csütörtök: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Kiv 40,16-21.34-38; Zs 83; Mt 13,47-53
Beborította a felhő a bizonyság sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte
2. péntek Porciunkula
(Vercelli Szent Özséb)
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zs 80; Mt 13,54-58
Ezek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek
3. szombat
Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 14,1-12
Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki birtokához
4. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(Vianney Szent János)
Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
Mi jut az embernek mindabból, amit szerzett a nap alatt?
5. hétfő
(Sz?z Mária római fôtemploma - Havas Boldogasszony)
Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
6. kedd: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Lk 9,28b-36
Ruhája fehér volt mint a hó
7. szerda
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28
Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
8. csütörtök: SZENT DOMONKOS
Szám 20,1-13; Zs 94; Mt 16,13-23
Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek
9. péntek: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA, Európa társvédőszentjének ünnepe
Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. szombat: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Szent Klára, Szent Zsuzsanna)
Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48
Néped várta az igazak megszabadulását
12. hétfő
(Chantal Szent Johanna Franciska)
MTörv 10,12-22; Zs 147; Mt 17,22-27
Járj az Úr útjain, szeresd őt, és szolgáld
13. kedd: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)
MTörv 31,1-8; MTörv 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14
Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled
14. szerda: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
15. csütörtök: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. péntek
(Szent Rókus)
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
17. szombat
Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15
Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ő a mi Istenünk
18. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid 12,1-4; Lk 12,49-53
A nép miatt meg kell halnia ennek az embernek
19. hétfő: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
20. kedd: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámuel próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. szerda: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
22. csütörtök: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Bír 11,29-39a; Zs 39; Mt 22,1-14
Bármi jön ki elém házam ajtaján, az Úré lesz az
23. péntek
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
24. szombat: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket
26. hétfő
1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 149; Mt 23,13-22
Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott
27. kedd: SZENT MÓNIKA
1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-6; Mt 23,23-26
Életünket is nektek akartuk adni
28. szerda: SZENT ÁGOSTON
1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32
Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát
29. csütörtök: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. péntek
(Boldog Ildefonso Schuster)
1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
31. szombat
1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást

  • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/

    Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/c.htm