2019. június

1. szombat: SZENT JUSZTINUSZ
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
2. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent Marcellinusz és Péter)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
3. hétfő: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
4. kedd
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
5. szerda: SZENT BONIFÁC
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
6. csütörtök
(Szent Norbert, Szent Kolos)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
7. péntek
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
8. szombat
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
9. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
10. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
11. kedd: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. szerda
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
13. csütörtök: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26
Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
14. péntek
(Szent Elizeus)
2Kor4,7-15; Zs 115; Mt 5,27-32
Aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt
15. szombat: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
16. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Az Úr útjának kezdetén alkotott engem
17. hétfő
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
18. kedd
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
19. szerda
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvű adakozót szereti
20. csütörtök
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
21. péntek: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23
Az összes egyházakért való gond terhel
22. szombat
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
23. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Melkizedek kenyeret és bort ajánlott fel
24. hétfő: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. kedd
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos)
Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
26. szerda
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
27. csütörtök: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Szent Iréneusz)
Ez 34,11-16; Zs 22; Róm 5,5-11; Lk 15,3-7
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
29. szombat: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(A római egyház elsô szent vértanúi)
1Kir 19,16b.19-21; Zs 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek

 

Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/

Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/c.htm