2019. március

1. péntek
Sir 6,5-17; Zs 118,12-35; Mk 10,1-12
A hűséges barát erős menedék, ki ilyenre akad, kincset talál
2. szombat
Sir 17,1-15; Zs 102; Mk 10,13-16
Isten az embert földből teremtette, s a maga képére alkotta
3. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Sir 27,4-7; Zs 91; 1Kor 15,54-58; Lk 6,39-45
Az ember értékét a beszédje szabja meg
4. hétfő
(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17-27
Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet!
5. kedd
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
6. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
7. csütörtök
(Szent Perpétua és Felicitász)
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
8. péntek
(Istenes Szent János)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
9. szombat
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
10. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13
Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat
11. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
12. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
13. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
14. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
15. péntek
(Hofbauer Szent Kelemen)
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
16. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
17. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Patrik)
Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt
18. hétfő
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
19. kedd: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
21. csütörtök
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
22. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
23. szombat
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
24. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 3,1-8a.13-15; Zs 102; 1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9
Isten ezt mondta Mózesnek: Vagyok, aki vagyok
25. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
27. szerda
(Szent Rupert)
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
28. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
29. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
30. szombat
(Climacus Szent János)
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
31. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Isten népe az ígéret földjére lépve húsvétot ünnepel
  • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/

    Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/c.htm