2015. január

1. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. péntek: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. szombat
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
 •          Jézus Neve
 • 4. vasárnap: KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
  Sir 24,1-2.8-12; Zs 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 vagy 1,1-5.15-18
  A dicsőséges nép közt vertem gyökeret, amely az Úr osztályrésze
  5. hétfő
  1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
  Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
  6. kedd: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
  Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
  Az Úr dicsősége ragyogott rád
  7. szerda
  1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
  Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
  8. csütörtök
  1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
  Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
  9. péntek
  1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
  Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
  10. szombat
  1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
  Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
  11. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
  Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11
  Tanúvá teszem őt a népek között
  12. hétfő
  Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20
  A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten
  13. kedd
  Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28
  Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé
  14. szerda
  Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39
  Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez
  15. csütörtök
  Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45
  Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek
  16. péntek
  Zsid 4,1-5.11; Zs 77,3-8; Mk 2,1-12
  Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba!
 •           Szent Berárd és társai
 • 17. szombat: SZENT ANTAL APÁT
  Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
  Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez
  18. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
  1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
  Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
 •          ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
 • 19. hétfő
  Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
  Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
  20. kedd
  Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
  Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
  21. szerda: SZENT ÁGNES
  Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6
  Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint
  22. csütörtök
  Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
  Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
  23. péntek
  Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
  Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek
  24. szombat: SZALÉZI SZENT FERENC
  Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21
  Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe
  25. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
  Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
  Ninive fiai megtértek a rossz útról
 •           SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
 • 26. hétfő: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
  2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
  Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
  27. kedd
  Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
  Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!
  28. szerda: AQUINÓI SZENT TAMÁS
  Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20
  Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket
  29. csütörtök
  Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
  Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!
  30. péntek
  Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
  Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
  31. szombat: BOSCO SZENT JÁNOS
  Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41
  A hit a remélt dolgokban való bizalom