2014. február

1. szombat
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
2. vasárnap: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4; Zs 23; Zsid 2,14-18; Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. hétfő
(Szent Balázs, Szent Anszgár�Oszkár)
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
4. kedd
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!
5. szerda: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
6. csütörtök: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
7. péntek
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
8. szombat
(Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
9. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Eljön világosságod, mint a hajnalhasadás
10. hétfő: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
11. kedd
(A lourdes�i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
12. szerda
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
13. csütörtök
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
14. péntek: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. szombat
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
16. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(Szent Julianna)
Sir 15,15-20; Zs 118,1-34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Az ember előtt ott az élet és a halál
17. hétfő
(A szervita rend hét szent alapítója)
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
18. kedd
(Boldog Fra Angelico)
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
19. szerda
Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 8,22-26
Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói!
20. csütörtök
Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-33
Ha hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók!
21. péntek
(Damiáni Szent Péter)
Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 8,34 - 9,1
Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül
22. szombat: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
(Szent Polikárp)
Lev 19,1-2.17-18; Zs 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Szeresd felebarátodat, mint magadat!
24. hétfő: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. kedd
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
26. szerda
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
27. csütörtök
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
28. péntek
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12
Irgalmas az Úr és könyörületes