2014. szeptember

1. hétfő
(Szent Egyed)
1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről
2. kedd
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is
3. szerda: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai
4. csütörtök
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
5. péntek
(Kalkuttai Boldog Teréz)
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
6. szombat
(Szent Zakariás)
1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
7. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért)
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. kedd
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19
Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
10. szerda
1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
11. csütörtök
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
12. péntek: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
13. szombat: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk
14. vasárnap: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9; Zs 77,1-38; Fil 2,6-11; Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. hétfő: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. kedd: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai
17. szerda: Assisi szent Ferenc Stigmatizációja
BINGENI SZENT HILDEGÁRD
(Bellarmin Szent Róbert)
1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
18. csütörtök
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
19. péntek
(Szent Januáriusz)
1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
20. szombat: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
21. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Máté apostol)
Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
A ti gondolataitok nem az én gondolataim
22. hétfő
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Péld 3,27-34; Zs 14; Lk 8,16-18
Ne késs jót tenni a rászorulóval!
23. kedd: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot
24. szerda: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. csütörtök
Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt
26. péntek
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
27. szombat: PÁLI SZENT VINCE
Préd 11,9 - 12,8; Zs 89; Lk 9,43b-45
A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez
28. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőrinc)
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
29. hétfő: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. kedd: SZENT JEROMOS
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?