2014. augusztus

1. péntek: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Jer 26,1-9; Zs 68,5-14; Mt 13,54-58
Összesereglett az egész nép az Úr házánál
2. szombat: Portiuncula
(Vercelli Szent Özséb)
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
3. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!
4. hétfő: VIANNEY SZENT JÁNOS
Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,22-36
Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
5. kedd
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 15,1-2.10-14
Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
6. szerda: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
Ruhája fehér volt mint a hó
7. csütörtök
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Jer 31,31-34; Zs 50; Mt 16,13-23
Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be
8. péntek: SZENT DOMONKOS
Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28
Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?
9. szombat: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Szent Lőrinc)
1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
11. hétfő: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
Ez 1,2-5.24-28c; Zs 148; Mt 17,22-27
Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa
12. kedd
(Chantal Szent Johanna Franciska)
Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14
Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!
13. szerda: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)
Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20
Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!
14. csütörtök: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
Én intő jel vagyok számotokra
15. péntek: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. szombat
(Szent Rókus)
Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 50; Mt 19,13-15
Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek
17. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Házam minden nép számára az imádság háza lesz
18. hétfő
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
19. kedd: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
20. szerda: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámul próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. csütörtök: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek
22. péntek: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
23. szombat
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
Az Úr dicsősége bement a templomba
24. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Szent Bertalan apostol)
Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
25. hétfő
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; Mt 23,13-22
Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel
26. kedd
2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
27. szerda: SZENT MÓNIKA
2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32
Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
28. csütörtök: SZENT ÁGOSTON
1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
29. péntek: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. szombat
(B. Ildefonso Schuster)
1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 25,14-30
Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!
31. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem