2014. június

1. vasárnap: Húsvét VII vasárnapja
Szent Jusztinusz
2. hétfő
(Szent Marcellinusz és Péter)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
3. kedd: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
4. szerda
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
5. csütörtök: SZENT BONIFÁC
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
6. péntek
(Szent Norbert, Szent Kolos)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
7. szombat
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
8. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
9. hétfő
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
10. kedd
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
11. szerda: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. csütörtök
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
13. péntek: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
14. szombat
(Szent Elizeus)
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
15. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Árpádházi Boldog Jolán)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
16. hétfő
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
17. kedd
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
18. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
19. csütörtök
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
20. péntek
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
21. szombat: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket
22. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
23. hétfő
2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit
24. kedd: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. szerda
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs 118,33-40; Mt 7,15-20
Megfogadták, hogy az Urat követik, és teljesítik a szövetség igéit
26. csütörtök
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21-29
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ezért megbüntette őt
27. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Szent László király)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
28. szombat: SZENT IRÉNEUSZ
(Szűz Mária Szíve)
Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73; Mt 8,5-17
Szemem könnybe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam
29. vasárnap: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. hétfő
(A római egyház első szent vértanúi)
Ám 2,6-10.13-16; Zs 49; Mt 8,18-22
Megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér