2014. április

1. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
2. szerda
(Paolai Szent Ferenc)
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
3. csütörtök
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
4. péntek
(Szevillai Szent Izidor)
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
5. szombat
(Ferrer Szent Vince)
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
6. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Ez 37,12-14; Zs 129; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
7. hétfő
(De la Salle Szent János)
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
8. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
9. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
10. csütörtök
(Szent Ezekiel)
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
11. péntek
(Szent Szaniszló)
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
12. szombat
(Szent I.Gyula)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
13. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
(Szent I.Márton)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
14. hétfő
(Szent Tibor)
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
15. kedd
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
16. szerda
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
17. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
18. péntek: NAGYPÉNTEK
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
19. szombat: NAGYSZOMBAT
20. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
21. hétfő
(Szent Anzelm)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
22. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
23. szerda
Szent Adalbert
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
24. csütörtök
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
25. péntek
(Szent Márk evangélista, Szent Ervin)
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
26. szombat
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
27. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Zita)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
28. hétfő
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
29. kedd: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. szerda
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!