2014. március

1. szombat
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése
2. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Iz 49,14-15; Zs 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad
3. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
4. kedd
(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
5. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
6. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
7. péntek
(Szent Perpétua és Felicitász)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
8. szombat
(Istenes Szent János)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
9. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten
10. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
11. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
12. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
13. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
14. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
15. szombat
(Hofbauer Szent Kelemen)
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
16. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!
17. hétfő
(Szent Patrik)
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
18. kedd
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
19. szerda: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
21. péntek
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
22. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
23. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
24. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
25. kedd: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
27. csütörtök
(Szent Rupert)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
28. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
29. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
30. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
(Climacus Szent János)
1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt, ami a szívben van
31. hétfő
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké