2014. január

1. szerda: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. csütörtök: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. péntek: Jézus Neve
(Szent Genovéva)
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. szombat
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. vasárnap: KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
Sir 24,1-2.8-12; Zs 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 vagy 1,1-5.15-18
A dicsőséges nép közt vertem gyökeret, amely az Úr osztályrésze
6. hétfő: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. kedd
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
8. szerda
(Szent Szeverin)
1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
9. csütörtök
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
10. péntek
(Nysszai Szent Gergely)
1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
Akiben a Fiú van, abban van az élet
11. szombat
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
Aki Istentől született, nem vétkezik
12. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
Ez az én szolgám, akiben kedvem telik
13. hétfő
(Szent Hiláriusz)
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
14. kedd
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
15. szerda
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
16. csütörtö
Szent Berárd és vértanú társai
(Szent Marcellusz)
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
17. péntek: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
18. szombat: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Iz 49,3.5-6; Zs 39; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
A pogányok világosságává teszlek
20. hétfő
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18-22
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
21. kedd: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
22. szerda
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
23. csütörtök
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
24. péntek: SZALÉZI SZENT FERENC
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
25. szombat: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ, Szent Róbert, Alberik és István)
Iz 8,23b - 9,3; Zs 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát
27. hétfő
(Merici Szent Angéla)
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
28. kedd: AQUINÓI SZENT TAMÁS
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
29. szerda
(Szent Valériusz)
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
30. csütörtök
(Ward Mária)
2Sám 7,18-19.24-29; Zs 131; Mk 4,21-25
Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig?
31. péntek: BOSCO SZENT JÁNOS
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett