2013. november

1. péntek: MINDENSZENTEK (főünnep)
(Boldog Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. szombat: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
Te mindenkin megkönyörülsz, mert szeretsz mindent
4. hétfő: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 11,29-36; Zs 68,30-37; Lk 14,12-14
Isten hagyta, hogy hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön
5. kedd: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. szerda
(Szent Lénárd)
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
7. csütörtök
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 15,1-10
Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
8. péntek
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
9. szombat: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(NAGY SZENT LEÓ PÁPA, Avellinoi Szent András)
2Mak 7,1-2.9-14; Zs 16; 2Tessz 2,15 - 3,5; Lk 20,27-38
A mindenség királya föltámaszt minket az örök életre
11. hétfő: SZENT MÁRTON
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
12. kedd: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak
13. szerda, szent Didák
(Magyar szentek és boldogok)
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
14. csütörtök
(Szent Hypatiusz-Huba)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
15. péntek
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
16. szombat
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
17. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Nagy Szent Gertrúd, Tours-i Szent Gergely, Szent Ányos, Szent Hilda)
Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
18. hétfő
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
19. kedd: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. szerda
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
21. csütörtök: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
22. péntek: SZENT CECÍLIA
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
23. szombat
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
24. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI, Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
Fölkenték Dávidot Izrael királyává
25. hétfő
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
26. kedd
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
27. szerda
(Szent Virgil)
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
28. csütörtök
(Marchiai Szent Jakab)
Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; Lk 21,20-28
Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
29. péntek
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
30. szombat: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből