2013. október

1. kedd: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
2. szerda: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán
3. csütörtök: Szent Ferenc Tranzitusa
(Boldog Columba Marmion, Boldog Bogdánffy Szilárd)
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
4. péntek: ASSISI SZENT FERENC
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
5. szombat
(Szent Attilánusz)
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
6. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Szent Brúnó)
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Az igaz ember a hite által él
7. hétfő: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
8. kedd: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. szerda
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
10. csütörtök
(Borgia Szent Ferenc )
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
11. péntek
(Boldog XXIII.János pápa)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
12. szombat
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
13. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön
14. hétfő
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
15. kedd: AVILAI SZENT TERÉZ
(Szent Thekla)
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
16. szerda
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
17. csütörtök: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
18. péntek: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. szombat
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
20. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Vendel)
Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb
21. hétfő
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
22. kedd
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
23. szerda: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
24. csütörtök
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
25. péntek: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
26. szombat
Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
27. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Aki szívből szolgál, annak imádsága a felhőkig hatol fel
28. hétfő: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. kedd
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
30. szerda
Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál
31. csütörtök
(Szent Wolfgang)
Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?