2013. szeptember

1. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(Szent Egyed)
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Alázd meg magad, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél
2. hétfő
1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
3. kedd: NAGY SZENT GERGELY
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
4. szerda
(Szent Rozália, Szent Mózes)
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
5. csütörtök
(Kalkuttai Boldog Teréz)
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
6. péntek
(Szent Zakariás)
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn
7. szombat: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
8. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szűz Mária születése)
Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
9. hétfő
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
10. kedd
Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12-19
Isten megbocsátotta minden bűnünket, és Krisztussal életre keltett
11. szerda
Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van
12. csütörtök: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-38
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
13. péntek: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 6,39-42
Bár üldöző voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam
14. szombat: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(A Fájdalmas Szűz)
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Az Úr szánalomra indult, és nem büntette népét, amint mondta
16. hétfő: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
17. kedd Szent Ferenc Stigmatizációja
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
18. szerda
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Nagy dolog az istenfélő élet titka
19. csütörtök
(Szent Januáriusz)
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
20. péntek: KIM TAEGONSZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
21. szombat: SZENT MÁTÉAPOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Megesküdött az Úr: sohasem felejtem el tetteiket
23. hétfő: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
24. kedd: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. szerda
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
26. csütörtök
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
27. péntek: PÁLI SZENT VINCE
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne dicsőségesen
28. szombat
(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai )
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
29. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Mihály, Gábor és Ráfáel Főangyalok)
Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
30. hétfő: SZENT JEROMOS
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről